30 januari 2015

Orde van de Heilige Sebastianus zet zich in voor Basisschool ’t Bijenveld

Je inzetten voor God, voor het geloof, is een van de grote uitdagingen van onze tijd.  Ook de Orde van de heilige St. Sebastianus wil deze uitdaging aangaan. Gebaseerd op een eeuwenoude traditie heeft het gildewezen in Europa en in Nederland op vele manieren een relatie met belangrijke elementen van de samenleving.  De Orde van de heilige St. Sebastianus stelt zich voor alles ten doel het Christelijke karakter van het Schuttersgildenwezen in stand te houden, te versterken en uit te dragen….Zo staat het vermeld is de grondvesten van deze Europese orde waar  15 persoonlijke leden vanuit de Gelderse Schuttersfederatie aan verbonden zijn. Je inzetten voor het leven is een ander belangrijk thema binnen de Orde. En juist van dit thema hebben wij gemeend om als orde leden daar dan ook een invulling aan te moeten geven. Als orde leden draag je, je financiële steentje bij in Europa maar ook in je eigen federatie vinden wij dat de ordeleden zich moeten inzetten voor het uitdragen van de belangen in en van hun eigen leefgemeenschap. Dat hebben we met elkaar afgesproken en dat willen we ook uitdragen. Sinds 2012 heeft de orde van de Heilige Sebastianus in Gelderland, besloten om, in samenspraak met de organiserende vereniging, daar waar de Gelderse Schuttersdag georganiseerd gaat worden, een doel of thema uit dat dorp willen aangeven, waarvoor wij als schutters en gildebroeders van Gelderland voor willen inzetten. Dit thema of doel moet betrekking hebben op de plaats zelf. Iets waar mensen veel waarde aan hechten. Zo was in 2012 de plaatselijke voedselbank in Duiven het thema.  In 2013 is in samenspraak met Schutterij de Vriendenkring voor de basisschool ’t Bijenveld gekozen. Zij hadden aangegeven dat zij graag de gelden wilden gebruiken voor een speeltoestel op het schoolplein voor de kinderen. Welnu de collecte die op de schuttersdag in Leuth werd gehouden heeft een kleine bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de speelplaats voor deze school en onlangs werd er een mooi herinneringsplaatje bevestigd op het speeltoestel wat hiermede tot stand is gekomen. In 2014 waren vele duizenden schutters te gast bij het “Onze Lieve Vrouwe Gilde” uit Varsselder-Veldhunten. Daar heeft de orde zich ingezet voor ondersteuning de bouw van een Dierenweide met moestuin. DSC_3944 Bijenveld (Large)DSC_3947 Bijenveld (Large)