2 januari 2015

Gemeentenaam wordt definitief Berg en Dal.

Vrijdagmiddag  2 januari heeft de nieuw geïnstalleerde gemeenteraad van de gemeente Groesbeek (voorheen Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek) unaniem besloten dat de nieuwe gemeentenaam vanaf 2 januari 2016 Berg en Dal zal zijn.  Tijdens deze eerste vergadering van de raad hebben de 22 pas geïnstalleerde leden (1 was ziek) van de nieuwe “Raad van Elf (partijen)” tevens hun nieuwe wethouders gekozen. Vooraf werd Harry Keereweer door de commissaris der Koning, Clemens Cornielje, geïnstalleerd als de nieuwe, tijdelijke, burgemeester van de nieuwe gemeente. Met de nieuwe gemeenteraad kan nu een profielschets gemaakt worden voor de nieuwe burgemeester en men gaat er van uit, dat deze halverwege dit jaar benoemd zal worden. Nadat burgemeester Harry Keereweer zelf geïnstalleerd was, installeerde hij de nieuwe gemeenteraadsleden en vervolgens de vier nieuwe wethouders, Sjaak Thijssen, Sylvia Fleuren, Ria Barber en Erik Weijers. Nadat dit gebeurd was, werden er opnieuw drie nieuwe gemeenteraadsleden geïnstalleerd, die de plaatsen innamen van de drie gemeenteraadsleden, die wethouder waren geworden. De vierde wethouder (Fleuren) maakte geen deel uit van de raad.  Dit werd tevens gevolgd door de installatie van de drie (plv.) griffiers. De beslissing over de naam was één van de laatste punten van de agenda. Vooraf werd er nog gediscussieerd over de plaatsnaamborden. Zo wilde  de partij VOLG, dat er alleen de namen van de dorpen op kwamen, dus zonder de gemeentenaam Berg en Dal, maar dat werd (voorlopig) weggestemd.  De kernen De Horst en Breedeweg voelen zich erg verbonden met Groesbeek en daarom komt daar op de borden Groesbeek De Horst en Groesbeek Breedeweg te staan. zie de foto’s DSC_7383 B en W (Large)