2 januari 2015

Nog steeds problemen met de website

De website geeft nog steeds problemen. We zijn druk doende om een nieuwe fotomap te maken, omdat de oude steeds weigert. Nog geen idee hoe lang dat kan duren, maar de webmaster is erg goed en meestal snel. De website zelf kan op bepaalde tijdstippen onbereikbaar zijn. Datzelfde geldt voor de fotomap. Wij vragen jullie begrip. Ooij gemeente Berg en Dal