2 juni 2014

Start pilot Sociaal Team MUG-gemeente

Maandag gaf burgemeester Harry Keereweer het officiële startsein voor het sociaal team Groesbeek-Noord, Heilig Landstichting. Dit is het eerste sociale team voor de nieuwe MUG-gemeente. De aftrap was in buurtcentrum de Boan op de Stekkenberg in Groesbeek. Daarna ging het hele gezelschap naar de Dries in Groesbeek, waar door de burgemeester een fruitboom werd geplant. Later in de middag ging het team door de wijk, om samen met de bewoners nieuwe aanplantingen te doen. zie de foto’s.DSC_8189sociaal team (Large)

In een sociaal team werken de gemeente en diverse zorg- en welzijnsorganisaties samen, in de wijk. Inwoners kunnen er terecht met allerlei vragen op het gebied van zorg, werk en ondersteuning. Uitgangspunt is dat inwoners zoveel mogelijk zelf, al dan niet met de hulp van hun eigen sociale omgeving, op zoek gaan naar oplossingen voor hun vragen en problemen. Een sociaal team helpt inwoners daarbij en stimuleert initiatieven uit de wijk om elkaar te helpen of de omgeving te verbeteren. Heeft een inwoner professionele hulp of hulpmiddelen nodig, dan kan het team gebruik maken van gespecialiseerde kennis buiten het team.
Waarom een sociaal team
Vanaf januari 2015 draagt de overheid verschillende taken op het gebied van zorg, jeugd en werk over aan de gemeenten. Dit vanuit de gedachte dat de gemeenten hun inwoners het beste kennen en daardoor zorg en ondersteuning het beste, en dichtbij inwoners, kunnen regelen. Via de pilot Groesbeek-Noord, Heilig Landstichting gaan de gemeente en de organisaties onderzoeken of sociale teams een geschikt instrument zijn om zorg en ondersteuning efficiënter te organiseren. De ervaringen die ze tijdens de pilot opdoen, worden gebruikt bij de uiteindelijke vorming van vier teams in de volgende gebieden, verspreid over de MUG-gemeente:
 Millingen aan de Rijn, Kekerdom en Leuth,
 Ubbergen, Beek, Berg en Dal en Ooij
 Groesbeek-Noord en Heilig Landstichting
 Groesbeek-Zuid, Breedeweg en Horst
Naar verwachting gaan de vier definitieve teams vanaf november 2014 van start.
Eén huishouden, één plan
Soms spelen in een gezin meerdere problemen tegelijkertijd, bijvoorbeeld werkeloosheid, gezondheidsproblemen of problemen bij het opvoeden. Deze gezinnen hebben vaak voor ieder probleem een andere hulpverlener. Om te voorkomen dat de verschillende hulpverleners langs elkaar heen werken, gaan de sociale teams werken met één plan per gezin. Alle hulpverleners die bij het gezin betrokken zijn, werken (samen) volgens dit plan. Het sociaal team houdt de regie en zorgt ervoor dat het plan gevolgd wordt.
Wie zitten er in het sociaal team Groesbeek-Noord, Heilig Landstichting
De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd in het sociaal team: ZZG wijkverpleging, Stichting Welzijn Groesbeek, NIM Maatschappelijk werk, MEE Gelderse Poort, Wmo gemeente, Oosterpoort woningstichting en Pluryn.
Vanaf de opening wordt het sociaal team Groesbeek-Noord, Heilig Landstichting in het voorzieningenhart ‘Op de Heuvel’ in Groesbeek gehuisvest. Tot die tijd is het team ondergebracht in buurtcentrum De Baon, aan de Stekkenberg in Groesbeek.