2 juni 2014

Reactie op gemeentenieuws: Behoud het goede (Tene quod bene)

‘’Het nieuws gaat snel, zeer snel …. en de samenleving reageert als door een MUG gestoken’’. De stuurgroep van de MUG-gemeenten heeft op 20 mei jl. besloten de samenwerking met de lokale huis-aan-huisbladen n.b. ‘Het Groesbeeks Weekblad’ en ‘De Rozet’ te beëindigen. Als het aan de bestuurders van de 3 fuserende gemeenten zou liggen wordt het gemeentelijk nieuws per 1 januari 2015 verzorgd door een nieuwe partij, een uitgever uit Bemmel. Het Gemeentenieuws, zoals het blad zou gaan heten, zou goedkoper zijn volgens de 3 colleges van B&W. Er was kennelijk wel wat overtuiging voor nodig om tot een dergelijk besluit te komen, maar schijnbaar gaf de prijs de doorslag. Lees meer.

Wat mij verwonderde, maar vooral politiek irriteerde, is het feit dat 1 dag voor het genomen besluit, de Klankbordgroep Herindeling (fractievoorzitters van de 3 gemeenteraden) tijdens een vertrouwelijke vergadering NIET op de hoogte is gebracht van een dergelijk gevoelig maatschappelijk besluit. Ik vraag mij af waarom de raadsleden niet meegenomen zijn in de besluitvorming. Is hier sprake van het bewust achterhouden van cruciale informatie, van achterkamertjes politiek, of hebben onze gemeentebestuurders echt niet in de gaten gehad dat een dergelijk dossier de samenleving recht in hun hart zou raken? Het is mij inmiddels wel duidelijk dat al mijn collega volksvertegenwoordigers verbolgen zijn over de wijze waarop deze besluitvorming is verlopen.
In 2013 is er in opdracht van de MUG-gemeenten een onderzoek onder de inwoners uitgevoerd waaruit bleek dat De Rozet en het Groesbeeks Weekblad zeer gewaardeerd werden. Wanneer er dus draagvlak én genoeg behoefte blijkt, hoe leggen we dan aan die inwoners uit dat hun mening niet is meegenomen? Afgelopen zondag waren de woordvoerders van de Rozet en het Groesbeeks Weekblad, Nicolette Balledux en John Faassen, te gast bij Omroep Groesbeek in het programma ‘De Tafel van Twee’. Programmamakers John Peters en Gerrie Janssen stelden de zaak aan de orde. Beide uitgevers gaven aan ‘’zeer onaangenaam verrast’’ te zijn door de boodschap van de gemeente omdat zij reeds decennia lang het gemeentelijk nieuws mogen brengen en dat naar volle tevredenheid. Op vrijdag 6 december 2013 hebben deze uitgevers zelfs nog een alternatief geboden en waren dus in onderhandeling. Er zou op dat moment ”geen 3e partij in beeld zijn” aldus de gemeente!. Faassen sprak in de live-uitzending zijn verwondering uit over het feit dat er op maandag 9 december 2013 juist wél concurrerende uitgevers benaderd waren door de gemeente. Hij noemde de namen Robert Kuster uit Bemmel en Remi van Bergen uit Milsbeek. Na 6 december hebben beide uitgevers in maart 2014 nog een aanvullend voorstel gedaan aan de gemeenten. Hierop is niets uitgedaan. Ook brachten de woordvoerders de boodschap dat er op dit moment geen ruimte was voor een 3e lokale krant, de markt zou niet groot genoeg zijn. Waarom zou je iets veranderen wat goed is, was de centrale vraag.

Daar ben ik het helemaal mee eens en daarom durf ik de stelling aan: behoud het goede en laat De Rozet en het Groesbeeks Weekblad de komende jaren het gemeentelijk nieuws verzorgen. Dat mag wat mij betreft dan wel wat extra geld kosten, hoewel ik er van overtuigd ben dat de beoogde meerkosten terug te brengen zijn. Volgens de twee partijen waren zij naar hun weten dan ook nog steeds in onderhandeling en zijn er nog genoeg creatieve mogelijkheden over om alles te laten zoals het is.

 

Dus wil ik met deze bijdrage een lans breken voor De Rozet en Het Groesbeeks Weekblad, in de overtuiging dat het de stuurgroep zou sieren wanneer ze terug zouden komen op een kennelijk eerder genomen besluit. Deze kwestie brengt de politiek, het geloof in het lokale bestuur, maar nog meer het vertrouwen in de nieuw te vormen gemeente echt niet dichter bij de burger. Sterker nog: in het traject waar de vertrouwenslijnen nog met zorg gesmeed moeten worden is het aan de politiek en het bestuur om juist nu een signaal naar de bevolking af te geven dat er zorgvuldige en transparante besluiten worden genomen. Besluiten die uit te leggen zijn en die er op gericht zijn om tradities en de beleving van mensen te respecteren. Ook wanneer dat soms niet de goedkoopste optie is.

Rob Verheijen, gemeenteraadslid en lijsttrekker CDA-MUG.