23 april 2014

De Tweede Kamer is akkoord met herindeling MUG gemeenten.

De herindeling van Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen is dinsdagmiddag met ruime meerderheid goedgekeurd door de Tweede Kamer.  Na het debat van vorige week dinsdag was al duidelijk geworden dat er politieke steun was om de 3 gemeenten samen te voegen. Nu moet ook de Eerste Kamer nog akkoord gaan. “We zijn tevreden en gaan door met de voorbereidingen”, reageerde waarnemend burgemeester Harry Keereweer van Millingen en Groesbeek. De in november gehouden verkiezingen gaan gewoon door, ook al zou de Eerste Kamer er niet mee instemmen. Lees verder over kosten e.d. bij lees verder.mugherindeling

Persbericht
Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek, 23 april 2014
MUG-gemeenteraden beslissen over extra kosten herindeling
De gemeenteraad van Groesbeek neemt aanstaande donderdag 24 april een beslissing over de extra herindelingskosten van ruim € 1.8 miljoen die nodig zijn voor de verbouwing van het gemeentehuis van Groesbeek en ICT investeringen. 40% Van dit extra krediet wordt veroorzaakt door kosten die ook zonder de herindeling gemaakt hadden moeten worden.
Het extra herindelingskrediet wordt naar inwonersaantal verdeeld over de drie gemeenten. Dit betekent dat de gemeente Groesbeek ruim een miljoen bijdraagt, de gemeente Millingen aan de Rijn ruim 3 ton en Ubbergen iets minder dan 5 ton. De gemeenteraden van Millingen aan de Rijn en Ubbergen oordelen tijdens hun raadsvergaderingen in mei over de extra kosten.
Verbouwing gemeentehuis Groesbeek en investeringen ICT .De verbouwing die nodig is om het gemeentehuis geschikt te maken voor de nieuwe organisatie en het nieuwe bestuur kost ongeveer € 1.7 miljoen. Daar staat tegenover dat het gemeentehuis van Ubbergen afgestoten kan worden. Dit levert in de gemeentebegroting een jaarlijkse besparing van € 245.000 op. De verbouwing is daarmee binnen 10 jaar terugverdiend.
Op het gebied van ICT investeren de MUG-gemeenten in totaal voor € 1.3 miljoen. De grootste kostenpost betreft het samenvoegen van alle computerprogramma’s van de drie gemeenten. Tevens maken de gemeenten van de gelegenheid gebruik om een aantal aanpassingen die sowieso nodig zijn, tegelijkertijd op te pakken. Hiermee is in totaal een bedrag van € 200.000,- gemoeid. Het gaat dan bijvoorbeeld om investeringen die digitaal werken mogelijk maken.
Tot slot treden er kosten op die niet eerder voorzien waren. Het huidige papieren archief wordt uitgebreid en de MUG-gemeenten hebben recent besloten de WABO-taken (o.a. bouw en milieuvergunningen) over te dragen aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Dat brengt eenmalige kosten met zich mee vanwege de overgang van medewerkers, het digitaliseren van de dossiers met omgevingsvergunningen en (ICT) voorzieningen om op afstand te kunnen werken (totale kosten € 560.000). De overdracht van de WABO-taken naar de ODRN levert jaarlijks een voordeel van € 505.000 op. Ook deze kosten worden dus snel terugverdiend.
Vergoeding herindeling
De MUG-gemeenten krijgen een vergoeding van € 10,0 miljoen van het Rijk voor de kosten die ze maken om de herindeling mogelijk te maken. In 2012 hebben de gemeenteraden € 4,5 miljoen van dit budget beschikbaar gesteld zodat gestart kon worden met de voorbereiding van de herindeling. De afgelopen periode zijn voor huisvesting en ICT concrete plannen en berekeningen gemaakt. Deze plannen en berekeningen hebben tot gevolg dat de oorspronkelijke raming van € 4,5 miljoen met ruim € 1.8 miljoen is verhoogd naar € 6.3 miljoen.
————————————————————————————————————