5 februari 2014

NOOG oefent “Ben je thuis voor het donker”

Het NOOG, het Nijmeegs Opera en Operette Gezelschap voert op 19, 20 en 21 februari a.s. de muziektheaterproduktie “Ben je thuis voor het donker” op in de Stadsschouwburg in Nijmegen, als herinnering aan het bombardement op Nijmegen van 22 februari 1944.  Ruim 100 personen doen mee aan dit Muziektheater en het belooft een mooie uitvoering te worden. Dinsdagavond hadden ze een repetitie in dorpshuis de Sprong in Ooij.  zie de foto’s.DSC_7331NOOG (Large)
Het Nijmeegs Opera- en Operette Gezelschap brengt muziektheaterproductie over bombardement op Nijmegen.

Wanneer een koor, dat haar zestigjarige jubileum op een speciale manier wilt vieren, zo’n zwaar onderwerp als het bombardement op Nijmegen in februari 1944 op de planken wil zetten, dan is er meer aan de hand dan alleen maar een feestje geven. Dan ligt er een mogelijk onderwerp op tafel, waar je als ‘gewone’ Nijmegenaar veel meer over zou moeten weten.

Het Nijmeegs Opera- en Operettegezelschap is opgericht in 1953 en telt op dit moment zo’n dertig leden. Elke twee jaar komt dit gezelschap met een nieuw programma, waarmee zij optredens verzorgt in de regio Nijmegen en soms erbuiten. Sinds 2009 is Tom Löwenthal dirigent van het koor. Het koor heeft de afgelopen jaren opvoeringen verricht als “Gräfin Maritza”, “Eine Nacht In Venedig”, “Die Csärdasfurstin” , de “Wonderbaarlijke Visvangst” en ‘Trial by Jury’ van Gilbert & Sullivan. Het koor weet deze operettes op een verrassende en leuke manier steeds op de planken te brengen.
Toch kent het koor ook haar zorgen. De gemiddelde leeftijd is hoog. Er is te weinig jonge aanwas, waardoor de toekomst met enige zorg tegemoet wordt gegaan. Er wordt steeds gezocht naar nieuwe leden, zangers en zangeressen en solisten. Het is daarom dat het N.O.O.G. het zestigjarige jubileum tevens wil aangrijpen om nieuwe leden te werven.

Het 60-jubileum wil het koor aangrijpen om Nijmegen een cadeau aan te bieden. De eigen muziektheaterproductie “Ben je thuis voor het donker” zal op de planken van de Stadschouwburg te zien zijn. De uitvoering zal plaatsvinden in de Nijmeegse Stadsschouwburg op 19, 20 en 21 februari 2014.
Het onderwerp, het geallieerde bombardement op de binnenstad van Nijmegen op 22 februari 1944, is beladen, zeker gelet op de achtergronden van deze oorlogshandeling. Toch durft Tom Löwenthal, dirigent en componist, het aan om samen met Erik Karel de Vries, librettoschrijver en regisseur en co-regisseur Wim Wijnakker, deze ‘nieuwe en uitdagende’ productie te verwezenlijken. Naast de ellende en wanhoop die dit bombardement destijds op de bevolking liet zien draagt de productie tegelijkertijd een positief motto uit.

Veel minder tot de verbeelding sprekend dan het bombardement op Rotterdam op 14 juni 1940, maar met eenzelfde destructief gevolg, leeft het bombardement van Nijmegen nauwelijks nog bij jongere generaties Nijmgenaren. Op 22 februari 1944 wordt de Nijmeegse binnenstad totaal verwoest door een geallieerd bombardement, waarbij ruim 800 doden vallen en nog veel meer gewonden. Elk Nijmeegs gezin kent wel slachtoffers binnen de familie, de vriendenkring of van horen zeggen. Het is een grote wonde in de Nijmeegse geschiedenis, waarvan nog veel vragen open staan.

In 2014 is het zeventig jaar geleden dat het bombardement plaatsvond. Tijd om meer aandacht te geven aan dit historische feit. N.O.O.G. kiest voor een muziektheaterproductie waarin een gezin centraal staat, die door het bombardement uiteen worden gereten, waar doden te betreuren zijn, waar leden ervan vermist raken, maar waar aan het einde het huis ook vreugde mag ontmoeten.

De productie ‘Ben je thuis voor het donker’ kent momenten van intens verdriet en grote blijheid. Deze wisselen elkaar af in een wervelend en ontroerend schouwspel. Tegelijkertijd vraagt het bombardement om door zoveel mogelijk Nijmegenaren te worden begrepen. Het behoort toe aan de geschiedeniscanon van de stad en dient daarom ook tot het kennisarsenaal van zijn inwoners te behoren.

Tegelijkertijd zullen er lezingen en educatieprojecten voor scholieren worden georganiseerd. Belangrijk hierbij is dat de projectonderdelen aansluiten bij de Nijmeegse bevolking, oud en jong. Het aanbod moet naast kennisvergaring ook participatie van mensen hebben. Daarom is gekozen voor een scholierenproject, een aantal lezingen, bijeenkomsten waar mensen hun ‘bombardement’-verhalen kunnen vertellen en activiteiten in nauwe samenwerking met culturele en erfgoedorganisaties in en rond Nijmegen. Er zal zoveel mogelijk getracht worden om nog meer activiteiten op te zetten om de herdenking van het bombardement te versterken.

Muziektheaterproductie: “Ben je thuis voor het donker”
Opvoeringen: Op woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 februari 2014 in de Stadsschouwburg te Nijmegen. Aanvang: 20.00 uur.
Kaarten à € 20,00 verkrijgbaar bij de kassa van de Stadsschouwburg of via kassa@stadsschouwburgendevereeniging.nl
Uitvoerende: Nijmeegs Opera- en Operette Gezelschap (N.O.O.G.)
Componist en dirigent: Tom Löwenthal
Librettist en regisseur: Erik-Karel de Vries
Co-regie/decors & kleding: Willemke Wijnakker
Productieleider: Anne Middendorp
Productieleider Educatie & Marketing: Henriette Renders

Website: http://www.benjethuisvoorhetdonker.nl
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Ben-Je-Thuis-Voor-Het-Donker/156413367870767
Twitter: https://twitter.com/Nijmegen1402194

Het verhaal van de muziektheaterproductie: 22 februari 1944. Meer dan 150 Amerikaanse bommenwerpers vliegen over Nijmegen richting Duitsland. Hoewel het luchtalarm duidelijk hoorbaar is, zit het gezin Peeters gewoon rond de eettafel. Ze vieren de verloving van de oudste dochter Lena en haar studiegenoot Johan van Heemskerk. Alleen zoon Dirk ontbreekt. Die zit veilig in de schuilkelder van de Ambachtsschool, meent moeder Peters. Iedereen is optimistisch gestemd. De oorlog zal spoedig voorbij zijn nu de Russen oprukken in het Oosten en de geallieerden de Duitse oorlogsindustrie platbombarderen.
Na het ‘sein veilig’ springt vader Peeters op de fiets om zijn ronde als postbode voort te zetten. Lena en Johan trekken zich terug op het dakterras en verderop in de stad rent Dirk naar het stationsplein om met tramlijn 1 naar huis te rijden.
Terwijl Nijmegen zich klaar maakt om weer aan het werk te gaan, klinkt plots het geronk van een tiental teruggekeerde Amerikaanse bommenwerpers vlak boven de binnenstad. Met ongeloof staart de bevolking naar de hemel, waar honderden bommen naar beneden dwarrelen.
Als de stofwolken optrekken rest er niets dan puin. Het gezin Peeters wordt, net als vele andere gezinnen, volledig uit elkaar gerukt. We zien overlevenden zoeken naar familie en vrienden in een brandende binnenstad. Momenten van vrees en hoop, verslagenheid en blijdschap wisselen elkaar in snel tempo af.
Het verhaal eindigt bijna een jaar later tijdens de kerstviering van 1944. Nijmegen is bevrijd en veranderd in een legerkamp voor Engelse, Amerikaanse en Canadese militairen. De bevrijder brengt voedsel en sigaretten. De bevrijder lacht en danst op de muziek van Glenn Miller. Een nieuwe tijd is aangebroken en over de nog diepe wonden van het bombardement wordt maar liever gezwegen.