13 november 2013

Marie-Antoinette Minis (van Kuijk) gepromoveerd.

Vandaag is aan de Radboud Universiteit Nijmegen Marie-Antoinette Minis (weduwe van Harry van Kuijk) uit Ooij gepromoveerd en is nu doctor. Haar proefschrift is getiteld: Sustainability of Work for Persons with Neuromuscular Diseases en heeft als inhoud:  Mensen met een Neuromusculaire aandoening. Behoud van betaald werk met een spierziekte. De inhoud gaat over het volgende. Het vroege ontstaan en de langzame progressiviteit van spierziekten leiden tot relatief hoge zorgkosten  en hebben consequenties voor maatschappelijke participatie. Er  is echter nog weinig aandacht voor de factoren die het behoud van werk beïnvloeden en pas als de werknemer met een spierziekte zich dreigt ziek te melden start de probleem analyse. Dit proefschrift geeft inzicht in het belang van betaald werk in relatie met gezondheid bij mensen met een spierziekte en in de persoonlijke en omgevingsfactoren  die behoud van arbeidsparticipatie beïnvloeden. Bevindingen zijn onder andere dat deze mensen geneigd zijn hun klachten relatief laat openbaar te maken op het werk uit angst voor nadelige gevolgen en verlies van werk.

–  baanbehoud vaak geen onderwerp is dat met de behandelend medisch specialist besproken wordt, waardoor doorverwijzing niet tijdig plaatsvindt.

–  de houding van werkgevers van doorslaggevende invloed is op baanbehoud.

Aan dit proefschrift heeft Marie Antoinette, naast haar werk, vanaf 2004 gewerkt.  Vandaag kreeg ze hiervoor haar Bul overhandigd en daarbij waren veel genodigden aanwezig. Ze is hoofddocent bij het Instituut Paramedische Studies van de Faculteit GGM en HAN Master Programma’s (HMP), opleiding Neurorevalidatie. Daarnaast is zij als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het UMC St Radboud en aan de HAN. zie de foto’s (komen nog meer)DSC_0766Marie Antoinette (Large)