14 september 2013

Nationale Burendag in Berg en Dal op 22 september a.s.

Op zondag 22 september a.s. wordt in Berg en Dal weer  van 14.00 uur tot 18.00 uur de Nationale Burendag gehouden. De Dorpsraad, Berg en Dals Bloei, Oosterpoort, Kerstendal, Vijverhof en de Titus Brandsma school hebben samen het initiatief genomen om in de toekomst extra activiteiten te organiseren. Mensen met ideeën daarover worden van harte uitgenodigd om deze aan te dragen. Het wordt gehouden op het toekomstige dorpsplein, oftewel het schoolplein voor de Titus Brandsma school en het plein voor dorpshuis Kerstendal. Deze middag zal in het teken staan van vele activiteiten waarbij de binding tussen jong en oud zichtbaar is.

–         Vanuit de Titus Brandsma school zullen er judo-clinics verzorgd worden.

–         Schminken wordt verzorgd door kinderdagverblijf Domino.

–         Een klimwand zal op het terrein aanwezig zijn.

–         Dansschool D&D zal een bijdrage leveren.

–         Ook is Oosterpoort aanwezig.

–         De dorpsraad zal aanwezig zijn met de nieuwe kookstudio.

–         Vanuit Woonzorgcentrum Vijverhof zal er een zangactiviteit en een creatieve activiteit worden georganiseerd waar een ieder aan kan deelnemen.

–         Restaurant “de Heerlijkheid”is aanwezig en ook de verenigingen binnen Vijverhof zullen zich presenteren.

–         Er is beachvolleybal en men kan Boccia en koersbal spelen.

–         De bar van Kerstendal is geopend.

–         Verschillende particulieren en verenigingen zullen zich presenteren. KOM MET Z’N ALLEN OP ZONDAG 22 SEPTEMBER NAAR DE BURENDAG BERG EN DAL.

Website: dorpsplein-bergendal.nl / Facebook: Dorpsplein Berg En Dal