21 juni 2013

Diner dansant in Kekerdom gaat niet door.

Het geplande Diner Dansant in de Waard van Kekerdom zaterdag 22 juni a.s. gaat NIET door.  Dit t.g.v. organisatorische problemen bij de Waard van Kekerdom. In het najaar zal het door UNA voor dit concert ingestudeerde repertoire op een nog nader te bepalen plaats en tijdstip ten gehore worden gebracht.