10 januari 2013

Rijkswaterstaat gaat de grasmat van dijken in de Ooijpolder testen.

Waterschap Rivierenland laat samen met Rijkswaterstaat de komende weken golven slaan over dijken in de Ooijpolder . Ze willen zo de sterkte van de grasmat testen. Gras zorgt voor sterkte en stabiliteit van een dijk. Met een golfsimulator worden golven van duizenden liters water tegelijk over de dijk gespoeld. Het volume van de golven wordt opgevoerd totdat de grasmat kapotgaat. Het waterschap garandeert dat de dijk na afloop van de proef meteen wordt hersteld. De meeste dijken in Nederland zijn bekleed met de soort grasmat die op de dijk bij de Ooijpolder is aangelegd. De testperiode begint 10 januari bij Nijmegen en eindigt midden februari bij Millingen. zie de Gelderlander.

Onderzoek naar sterkte grasmat op dijken

Rijkswaterstaat gaat samen met Waterschap Rivierenland en kennisinstituut Deltares een stuk dijk bij Nijmegen ter hoogte van de Hollandsch-Duitsch gemaal te Nijmegen. Daarna volgt een vergelijkbare test aan de dijk bij Millingen aan de Rijn. De sterkte van de grasmat wordt getest voor golfoverslag die bij combinaties van storm en een hoge waterstand kan optreden. Om die situatie na te bootsen, wordt een golfoverslagsimulator gebruikt. De simulator kan in één keer duizenden liters water over de dijk laten stromen. De testperiode begint 10 januari bij Nijmegen en eindigt medio februari bij Millingen aan de Rijn.

Het gras op een dijk draagt bij aan de stevigheid en moet opgewassen zijn tegen golven en stroming. Onderzocht wordt bij welke golfoverslag het gras kapot gaat, en wat daarbij de invloed is van objecten zoals bebouwing en wegen op de kruin van de dijk. Het testen gebeurt met de golfoverslagsimulator die op de kruin van de dijk staat. Deze stroomt herhaaldelijk in één keer leeg, waardoor er grote golfkrachten op de dijk komen. Met de herhaalde golfvolumes die over de dijk stromen wordt de extreme situatie gesimuleerd van een hoogwatersituatie, die samenvalt met harde wind. De golfbelasting wordt opgevoerd totdat er schade ontstaat aan de grasmat. Na de proeven wordt de schade aan de grasmat meteen hersteld, zodat de dijk veilig de winterperiode kan doorstaan. Bij een hoge rivierwaterstand of een voorspelling daarvan worden in overleg met Waterschap Rivierenland de proeven uitgesteld. Ook storm of vorst kunnen aanleiding zijn om de proef uit te stellen.

Rijkswaterstaat voert dit onderzoek uit samen met Waterschap Rivierenland, Deltares, Infram, Alterra en Van der Meer Consulting.

Rijkswaterstaat ontwikkelt samen met Kennisinstituut Deltares, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), de nieuwe toetsmethode voor de primaire waterkeringen (het Wettelijk Toets Instrumentarium, WTI) waarmee waterschappen en Rijkswaterstaat vanaf 2017 hun waterkeringen kunnen toetsen aan de wettelijke veiligheidsnorm.

Bij deze nieuwe methode worden verschillende ‘onderdelen’ van dijken onderzocht, zoals in/bij deze proef de sterkte van de grasbekleding. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om het toetsinstrumentarium te verbeteren en uiteindelijk waterkeringen nauwkeuriger te kunnen toetsen. De Nederlandse dijken krijgen een “periodieke APK-keuring”  die wettelijk is vastgelegd.