10 januari 2013

Nijmegen herovert verdedigingstoren

De Roomsche Voet kan weer bezocht worden. Deze oude verdedigingstoren in het Kronenburgerpark (ooit bekend als Paddestoelentoren) was de afgelopen jaren nauwelijks open voor publiek. Zes Nijmeegse organisaties hebben de handen ineen geslagen om hier wat aan te doen. Woensdag 9 januari hebben deze partijen met wethouder Hannie Kunst hierover een akkoord getekend. Na de formaliteiten in het Gemeentehuis werd de overdracht van het verdedigingswerk feestelijk ingeluid tijdens een vergadering van het Middeleeuwse Senterclaesgilde. Uiteraard kon een drankje daarbij niet ontbreken. En wat geschonken werd was gelukkig geen restant uit de Middeleeuwen.  De gemeente Nijmegen heeft het beheer van de Roomsche Voet overgedragen aan de Stichting Vrienden Kronenburgerpark, museum De Stratemakerstoren, Stichting Gebroeders van Limburg, het Gilde Nijmegen, Stichting Nijmeegse Torendag en tot slot de Bewonerscommissie Parkweg. De toren wordt opengesteld voor kleinschalige activiteiten die niet op winst zijn gericht. Dat betekent dat voortaan veel meer mensen het monumentale gebouw van binnen zullen kunnen bewonderen. Museum De Stratemakerstoren krijgt hierbij een loketfunctie, dat wil zeggen dat het museum informatie geeft en reserveringen boekt. De foto’s zijn van Nico van Hoorn

Roomse_Voet-27

De naam Roomsche Voet komen we voor het eerst tegen in archiefstukken uit 1384. Het gebouw zelf is een paar eeuwen ouder. Het is een rondeel oorspronkelijk even hoog als de muren er omheen maar naar buiten uitstulpend. Het platform bovenop bood ruimte aan kanonnen en gaf gelegenheid tot flankerend vuur ter bescherming van de eigen stadsmuren.

In de 19de eeuw waren de dracht en de explosiekracht van de artillerie zo toegenomen dat het concept vestingstad volledig uit de tijd was. Rond 1875 werd Nijmegen ontmanteld. Slechts een paar torens en muren werden gespaard om te dienen als decoratieve elementen in de nieuwe stadsparken. Op advies van de beroemde architect Cuypers bleven ook in het Kronenburgerpark drie torens ongemoeid. Om het verticale ‘gotische’ effect te vergroten liet hij wel de tussenliggende muren verlagen. Hierdoor geeft het rondeel tegenwoordig de indruk van een toren die boven de muren uitsteekt

Roomse_Voet-02