2 november 2012

Staatsbosbeheer gaat bomen kappen bij de grens Wyler

Staatsbosbeheer kapt samen met een aannemer in de week van maandag 5 november tot en met 9 november een aantal gevaarlijke bomen. De bomen die gevaar kunnen opleveren voor weggebruikers staan op de steile helling aan de N325 bij de grensovergang van Nederland en Duitsland. Staatsbosbeheer hanteert een lijn om eens in de drie jaar alle bomen langs wegen en paden te laten onderzoeken. Dit wordt een ‘Visual Tree Assessment’ (VTA) genoemd. De vitaliteit van de bomen wordt hierbij beoordeeld. Wat is de verwachte levensduur van de boom en kan deze op korte termijn gevaar opleveren? Dat zijn de belangrijkste vragen bij dit onderzoek en dit wordt weer vastgelegd in een rapport. De bomen die een fase hebben bereikt waarin ze gevaarlijk zouden kunnen worden zijn nader beschreven in het rapport.  Werk in uitvoering. Ook bij de N325 wordt het werk uitgevoerd aan de hand van zo’n rapport. De bomen bij de grensovergang van Nederland naar Duitsland zijn onderzocht op hun vitaliteit. Ze bleken in zo’n slechte staat te verkeren dat kap noodzakelijk is. De kapwerkzaamheden worden in de periode van maandag 5 november tot en met vrijdag 9 november uitgevoerd. Gelijktijdig geldt een tijdelijke verkeersmaatregel. Een weghelft wordt afgesloten. Het verkeer wordt door middel van verkeerslichten over de andere rijstrook geleid.