7 oktober 2012

Ziekenzondagmis in Ooij

Vanmorgen werd in het dorpshuis de Sprong te Ooij de jaarlijkse mis voor de ziekenzondag gehouden.Deze werd georganiseerd door de RK parochie St. Hubertus, de afdeling Ooij-Persingen van de Zonnebloem en de Ooijse KBO en werd voorgegaan door pastoor Jan van Mil en diaken Henk Nieuwenhuis. Medewerking werd verleend door het Ooijse seniorenkoor. Na afloop was er voor elke bezoeker koffie met krentenbrood en een consumptie terwijl tevens aan elke bezoeker een roos werd uitgereikt. zie de foto’s.

DSC_9731_ziekenzondag