13 juli 2012

Verrassing bij afscheid Hope North

Jan Willems en Mieke Scheepers, de voormalige uitbaters van hotelcafé-restaurant Oortjeshekken in Ooij stonden in 1994 samen aan de wieg van O94 Hope North, een stichting welke zich bezig houdt met de veiligheid van kinderen in Oeganda. Samen met anderen hebben ze deze stichting opgericht en er voor gezorgd, dat veel kinderen, waaronder kindsoldaten, weer terug konden keren naar een normaal leven in hun thuisland. O94 is ook in de gemeenten Ubbergen en Millingen actief, waar o.a. bij de plaatselijke supermarkten (C1000 vd Hatert, Spar supermarkten van Looijschelder en Nico de Witt Plusmarkt) statiegeldbonnen worden ingezameld om daarmee een leraar voor deze kinderen te bekostigen. Na 18 jaar namen vandaag Mieke en Jan om gezondheidsredenen  afscheid als actief bestuurslid (ze blijven achter de schermen wel meewerken) en daarom werd een een klein feestje georganiseerd in de ” Waard van Kekerdom”. Er werden een aantal video’s uit Oeganda vertoond en er werd een brief voorgelezen van Sam Okello, inwoner van Oeganda, die als leider van een toneelgroep, nauw betrokken is bij het project Hope North. Via deze brief bedankte hij hen voor het goede werk, dat ze hebben verricht. En tot ieders grote verrassing kwam Sam daarna zelf de Waard van Kekerdom binnen lopen om hen ook nog persoonlijk te bedanken. Sam heeft o.a. mee gedaan in de film “Witlicht” van Marco Borsato en The Last King of Scotland. Beide films gaan over het bizarre leven van Kindsoldaten in Oeganda. A.s. zondag reist hij door naar Amerika, waar hij met twee andere personen, deelneemt aan een denktank geinitieerd door  Google waar hij dan gaat kijken wat moderne technologie en communicatiemiddelen kunnen betekenen voor o.a de wereldvrede en andere zaken zoals de wapenhandel, de seksindustrie e.d. Daar heeft hij ook nog een ontmoeting met ex-president Bill Clinton. Mede door zijn aanwezigheid werd het voor betrokkenen een geweldig afscheid. zie de foto’s.

DSC_4478_Sam