22 mei 2012

Ondertekening oprichting Stichting Parkmanagement.

Vanmiddag is de notariële akte ondertekend, welke betrekking heeft op de uitbreiding van het bedrijventerrein Lieskes Wengs in Leuth en de oprichting van de Stichting Parkmanagement Lieskes Wengs/Ubbergen. Dit gebeurde in het gemeentehuis van Ubbergen te Beek met notaris Mostard en locoburgemeester Leidy van der Aalst. zie de foto’s

DSC_4656_stichting

 

 

Afgelopen jaar is het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Lieskes Wengs te Leuth vastgesteld door de gemeenteraad van Ubbergen. Hiermee wordt het terrein uitgebreid met ca 1,6 hectare. Het bedrijventerrein biedt ruimte aan lokale bedrijven. Ca 6 tot 7 bedrijven kunnen zich hier vestigen. Dat is goed voor bedrijven die verder willen groeien en dat op hun huidige locatie niet kunnen. Het terrein biedt ook ruimte aan bedrijven die uitgeplaatst kunnen worden uit de dorpen. Vanwege de ligging, grenzend aan het open landschap is bijzondere aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein. Ontwikkelaar Lentjes Jansen vastgoed heeft hiervoor een Groenplan opgesteld, waarin is aangegeven waar bomen en struiken geplant gaan worden. De soorten bomen en struiken zijn zodanig, dat zij goed aansluiten bij de beplanting die van oudsher in het polderlandschap voorkomt. Lentjes Jansen vastgoed heeft voor het instand houden  en het onderhoud van de landschappelijke inpassing, in samenwerking met de gemeente Ubbergen, de Stichting Parkmanagement Lieskes Wengs/Ubbergen opgericht. De Stichting heeft tot doel het in stand houden van het gezamenlijke groen van gemeente en bedrijven. Alle nieuw te vestigen bedrijven worden lid van de Stichting. Daarnaast gaat de Stichting proberen om de reeds gevestigde bedrijven te interesseren voor deelname. De Stichting zet zich ook in voor gezamenlijke in koop van o.a. energie, verzekering, afvalinzameling, beveiliging, beheer, onderhoud van gebouwen en terreinen etc. De Stichting draagt er zorg voor dat tot in lengte van jaren een hoogwaardig bedrijventerrein geëxploteerd wordt, waar bedrijven zich graag willen vestigen. Het bestuur van de Stichting bestaat uit Wim jansen, Henk Zwartbol, Maerten Kurdela, Ivo Hermsen en Henk Geerards (bedrijvenfunctionaris gemeente Ubbergen). Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich melden bij Bongers & lemmers Makelaardij te Nijmegen.