10 mei 2012

Steuren uitgezet in de Waal bij Kekerdom

Na meer dan 50 jaar afwezigheid is de Atlantische steur terug in de Nederlandse rivieren. Donderdag 10 mei kozen veertien steuren het ruime sop in de Waal achter de voormalige steenfabriek op het terrein van de Beijer in Kekerdom. Drie van de veertien steuren werden door de voormalig Commissaris van de Koningin in Gelderland Jan Terlouw, en vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland, het Ministerie van EL&I, Wouter Helmer van ARK Natuurontwikkeling en het Wereld Natuur Fonds naar de waterlijn gedragen en losgelaten. Een historisch moment voor de Waal. In 1953 werd juist in die rivier de allerlaatste steur bij Tiel opgevist. . De uitgezette steuren van ongeveer 70 centimeter lang hebben een zender waarmee ze gevolgd gaan worden door middel van een meetsysteem van Rijkswaterstaat. Zo wordt waardevolle informatie verzameld over de route die de vissen volgen en weten we straks beter waar en hoe ze opgroeien tot volwassen steuren van soms wel 3,5 meter lang. Met de onderzoeksresultaten uit deze eerste fase van het steurenproject gaan de partnerorganisaties zich sterk maken voor een ‘actieprogramma steur’, dat aan een grote populatie steuren in Nederland werkt. De vissen zijn ter beschikking gesteld door het Franse instituut Irstea. Dankzij hun werk is de Atlantische steur niet uitgestorven en leeft in de Franse rivier Gironde de laatste overgebleven populatie steuren. zie de foto’s. Op de foto laat Jan Terlouw, samen met Wouter Helmer de Steur te water.

Steur (foto: Jelger Herder)DSC_8223_Steur

Steur (foto: Jelger Herder)

Het Wereld Natuur Fonds, ARK Natuurontwikkeling, Sportvisserij Nederland en Diergaarde Blijdorp werken samen aan het steurenproject. In het Oceanium in Blijdorp zijn in 2011 drie Noord-Amerikaanse steuren ondergebracht en zichtbaar voor het publiek. Na de glimp die we tijdens de uitzetting van de steuren te zien kregen, zullen we de uitgezette twintig exemplaren immers niet zo gemakkelijk meer terugzien…

Steur terug in Nederland

Bericht uitgegeven door ARK op vrijdag 6 april 2012

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) gaat in samenwerking met ARK Natuurontwikkeling en Sportvisserij Nederland de steur herintroduceren in de natuur. In mei worden ruim 40 gekweekte steuren uit Frankrijk in de Kaliwaal bij Nijmegen uitgezet. Die zwemmen dan richting de Rijn.

Steur (foto: Bram Houben)
Steur (foto: Bram Houben)

Door onder andere vervuiling en overbevissing is deze soort hier in de jaren ’50 uitgestorven.
De Atlantische steur brengt zijn volwassen leven grotendeels op zee door, maar trekt voor de voortplanting de rivieren op. De meeste onvolwassen dieren blijven dicht onder de kust en in het estuarium, de overgang van rivier naar zee. Over volwassen steuren is veel minder bekend. Sommige steuren maken zwerftochten van duizenden kilometers, maar de meesten gaan niet verder dan enkele honderden kilometers van de riviermonding. Alleen als al deze plekken weer van voldoende kwaliteit zijn en bereikbaar zijn, dan heeft deze soort weer een kans in de Rijn. Na jaren van grote inspanning is de Rijn herstellend en schoner dan voorheen. Veel oorzaken van het bijna uitsterven zijn inmiddels verdwenen. De terugkeer van de imposante steur kan een geweldig symbool worden voor het herstel van de Rijn.

Het uitzetten van de steur maakt deel uit van de festiviteiten rondom het 50-jarig bestaan van het WNF.

Tekst: Marjolein Sterk, ARK
Foto’s: Bram Houben, ARK