19 april 2012

Werkonderbreking bij de politie in Nijmegen van korte duur.

De gezamenlijke politiebonden hielden op 19 april 2012 in heel Oost 5 (regiopolitie Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden, Noord- en Oost Gelderland, Twente en IJsselland) een werkonderbreking in het kader van de CAO-acties van de politie. De onderhandelingen met minister Opstelten voor een nieuwe CAO politie, die recht doet aan het zware en risicovolle politievak, liepen weken geleden vast.  De werkonderbreking zou in Nijmegen plaats vinden  tussen 10.00 uur en 14.00 uur.  Maar de politiemensen maakten deze tijd niet vol, want voor 13.00 uur hadden ze hun actie al beëindigd en gingen ze weer over tot de normale werkzaamheden. Ook werden er al weer aangiftes opgenomen in het hoofdbureau. Waarschijnlijk is lang actie voeren toch niet alles voor de politiemensen en werken ze weer liever. Overigens was er wel veel belangstelling voor deze werkonderbreking van de zijde van de politiemensen . zie de foto’s van de opruimwerkzaamheden.
DSC_5756_politieacties