19 april 2012

Aanleg amfibietunnels bij de Oude Waal in Ooij

In de Ooijse Bandijk te Ooij, bij het natuurgebied de Oude Waal, is men begonnen met de aanleg van  7 amfibieëntunnels  door de dijk. Tevens zal er een speciaal en zeer bijzonder amfibieënschern worden aangelegd.  Daartoe moeten sleuven in de dijk gezaagd worden. Het is de bedoeling van de kikkers en andere amfibieën straks via deze tunnels (buizen) naar de overkant gaan, waar hun jongen geboren gaan worden. Tot nog toe waren er schermen aangelegd met opvangemmers er voor, welke elke morgen geleegd werden. zie de foto’s.

DSC_5743tunnel

Speciaal amfibieënscherm op de dijk bij Ooij.

Posted on 23 april 2012 by rivierengebied

Vandaag start Staatsbosbeheer met de aanleg van 7 amfibieëntunnels en tevens een zeer bijzonder amfibieënscherm. De aanleg van deze amfibieënvoorzieningen vinden plaats op de Ooijse Bandijk bij natuurgebied de Oude Waal. Het scherm heeft een opmerkelijk constructie dat een bijzondere landschappelijk inpassing mogelijk maakt. Het wordt namelijk aangelegd in het dijktalud van de kroon van de winterdijk, zonder dat het vrije zichtveld wordt weggenomen. Door de vorm die het scherm heeft, functioneert ook als een 700 meterlange zitbank: Een extraatje voor iedereen die vanaf de dijk wil genieten van het uitzicht.

Het project bestaat uit meerdere fases waarvan de laatste fase nu wordt uitgevoerd. Ook moest het project aan veel eisen voldoen zoals verkeerveiligheid, waterveiligheid, landschappelijke inpassing en uiteraard diervriendelijkheid. Het project voldoet aan al die criteria.

Het overzetten van padden, kikkers en salamanders is door het nieuwe scherm niet meer nodig. In de toekomst leiden schermen aan weerszijden van de dijk de dieren naar amfibieëntunnels die in de weg op de dijk zullen worden aangelegd. Zo kunnen de amfibieën een veilige oversteek maken. Omdat de tunnels in de weg worden ingegraven hebben ze geen effect voor het verkeer, ze worden op dezelfde hoogte aangelegd als het wegdek.

Ondanks dat de tunnels in de kroon van de dijk en gelijk maaiveld van de weg op de dijk worden ingraven hebben ze geen invloed op waterveiligheid. De tunnels worden bij zeer hoge waterstanden door het Waterschap Rivierenland afgesloten met speciale schuiven.

Achter de schermen. Staatsbosbeheer werkt in het project samen met RAVON, Waterschap Rivierenland en Gemeente Ubbergen. Het werk wordt in fases uitgevoerd. Er is belangrijk inventarisatiewerk verricht door met name vrijwilligers, hun hulp was erg belangrijk. De groene schermen die nu al te zien zijn op de dijk en in de eerste fase va het project zijn geplaatst, geleiden de amfibieën, zoals padden, kikkers en salamanders naar emmers waarin ze worden opgevangen. Na het tellen en het vaststellen van de soorten en de locatie worden de amfibieën vervolgens overgezet. Vrijwilligers hebben het meerendeel van dit werk gedaan.

De eerste fase is inmiddels afgerond. Dankzij de resultaten van dit belangrijke inventarisatiewerk ontstond een goed beeld van de paddentrek. Hierdoor is duidelijk geworden waar de amfibieëntunnels exact moesten liggen, namelijk op de plekken met de meeste drukte.

Met de afronding van dit project wordt er een veilige oversteek van het leefgebied van de amfibieën naar hun voortplantingsgebied en vice versa gemaakt. Een oversteek die amfibieën geheel op eigen kracht,  zonder verdere menselijk hulp.