17 april 2012

Miniconferentie over samen werken in Millingen aan de Rijn.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de MUG (Millingen, Ubbergen, Groesbeek) was het thema van de dinsdagavond gehouden mini conferentie, welke gehouden werd in de Tinnengieterij “De Tinnen Roos” in Millingen aan de Rijn. Deze avond werd gehouden als vervolg in een reeks, waar in 2007, in het Afrikamuseum te Berg en Dal werd gestart en welke daarna steeds in andere plaatsen werd gehouden. Werkgevers uit  de drie gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen of Groesbeek die maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vinden, waren uitgenodigd om deze avond mee te denken en te praten over het optimaal samenbrengen van de werkvraag (van hen als werkgever) en het werkaanbod (van werkzoekenden). Er was plaats voor 50 mensen, maar helaas waren er maar 25 naar De Tinnen Roos gkomen, die onder aanvoering van wethouder Pim Spaan van de gemeente Groesbeek , toch een leerzame avond hebben gehad.  Dat kwam mede door het geweldige betoog van de eigenaar van de Tinnen Roos,  Ramon Jahn,die erg goede ervaringen heeft met het verkrijgen van personeel via de gemeente en het UWV WERKbedrijf. zie de foto’s

DSC_5320_Tinnen

De eerder genoemde drie gemeenten en het UWV WERKbedrijf hebben een aantal jaren geleden besloten meer en beter samen te werken met werkgevers op het terrein van de lokale arbeidsmarkt. In januari 2010 ondertekenden 23 werkgevers de Overeenkomst (Samen)Werken binnen de MUG 2010-2012. Wat heeft deze manier van (samen)werken na twee jaren opgeleverd? Op 17 april informeerden de MUG-gemeenten werkgevers met wie zij intensief hebben (samen)gewerkt over de bereikte resultaten. Maar ook andere geïnteresseerde werkgevers waren van harte welkom. Niet alleen was er tijd voor een terugblik. Er is ook veel tijd en gelegenheid om mee te denken en te praten over de manier waarop deze vorm van (samen)werken moet worden voorgezet.