17 april 2012

Donderdag werkonderbreking bij de politie.

De gezamenlijke politiebonden houden op 19 april 2012 in heel Oost 5 (regiopolitie Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden, Noord- en Oost Gelderland, Twente en IJsselland) een werkonderbreking in het kader van de CAO-acties van de politie. De onderhandelingen met minister Opstelten voor een nieuwe CAO politie, die recht doet aan het zware en risicovolle politievak, liepen weken geleden vast.  De werkonderbreking vindt plaats tussen 10.00 uur en 14.00 uur. Medewerkers van de regiopolitie Gelderland-Zuid nemen deel aan de acties!   De locaties waar in Gelderland-Zuid wordt verzameld door actievoerende politieagenten zijn: Nijmegen (Stieltjesstraat 1) enTiel (Prinses Beatrixlaan 23).  Het is onvermijdelijk dat de acties gevolgen hebben voor de bereikbaarheid en de dienstverlening van de politie.  Alle politiebureaus zijn gedurende de werkonderbreking gesloten m.u.v. noodgevallen! Afspraken die gemaakt zijn met slachtoffers vinden in elk geval doorgang.  De noodhulp blijft gegarandeerd in de hele regio.