24 september 2011

Eerste AED kast in de gemeente Ubbergen in gebruik

Zaterdag 24 september 2011 is, in aanwezigheid van wethouder Leidy van der Aalst, raadsleden en bestuurders van EHBO-verenigingen uit de omgeving, de eerste AED kast in de gemeente Ubbergen in Kekerdom, bij het UNA gebouw, officieel in gebruik genomen. Door een aantal mensen in de gemeente Ubbergen is hard gewerkt aan het oprichten van een stichting, welke tot doel heeft het gebruik van de AED te stimuleren en daardoor is op 14 juni 2011 de Stichting AED beheer Ubbergen bij de notaris een feit geworden. Nu moet er nog een lijst gemaakt worden van de mensen die als EHBO’er de aantekening van de AED in hun bezit hebben, om deze aan te melden bij de AED-alert. Deze mensen zullen dan in de toekomst, als er ergens bij hen in de buurt een AED nodig is, een melding op hun telefoon krijgen, zodat zij direct, met medeneming van de AED (defibrillator) ter plaatse kunnen gaan en, in afwachting van professionele hulp, alvast kunnen gaan reanimeren. Deze eerste kast is opgehangen aan het UNA-gebouw in Kekerdom, als start van een serie van 6 voor alle dorpen in de gemeente Ubbergen. Kekerdom ligt het verst van Nijmegen. Binnenkort zal in Erlecom de tweede worden geplaatst. Woensdag 28 september komen de EHBO besturen bijeen om dit door middel van formulieren zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen zie de foto’s

AED-Ubbergen-100

DSCF2934_AED