24 juni 2011

Opening landschapskunstwerk OPEN

Vrijdagmiddag is het Landschapskunstwerk OPEN op de historische locatie Thornsche Molen, op de hoek van de Querdammm en de Kapitteldijk in de Ooijpolder officiëel geopend. Dit gebeurde na een aantal toespraken op ludieke wijze door veel van de bij het project betrokken mensen door het inzaaien van gras op en rond het kunstwerk. zie de foto’s.

 

DSC_9489_Open

 

Al in 2010 zijn de werkzaamheden gestart voor de aanleg van een landschapskunstwerk in de Ooijpolder. Het kleilichaam heeft zich kunnen zetten, het woord OPEN is gemaakt en de omgeving is ingezaaid. Vanaf nu kan het kunstwerk nu tot volle wasdom komen. Gericht beheer zorgt ervoor dat het op afstand, zelfs vanaf de Duivelsberg, te zien is.

Beeldend kunstenaar Paul de Kort ontwierp het kunstwerk OPEN, een eiland met keerwanden, nissen

en randen die samen een woordbeeld vormen met een ‘OPEN’ betekenis. Het woord ‘open’ geeft een

positieve lading aan elk begrip dat je erachter plaatst; open landschap, open vizier, open voor ontwikkeling. OPEN is in en met het landschap gemaakt; water, klei, baksteen en gras zijn elementen die van nature in dit landschap thuis horen.

 

Waar ligt het?

OPEN ligt naast de historische locatie Thornsche Molen, op de hoek van de Querdamm en de Kapitteldijk.

 

Lijnen naar het verleden

Deze plaats is niet zomaar gekozen. Het landschapskunstwerk ligt namelijk ook op de limes, de grens van het Romeinse Rijk. Het kunstwerk verwijst naar de groene lijnen in het landschap, gezien vanuit de strategisch gelegen vroegmiddeleeuwse mottes (burchten) op de stuwwallen bij Arnhem, Nijmegen en Hoch Elten. Die lijnen vormen als het ware een driehoek. Straks als het gras volgroeid is en regelmatig gemaaid wordt is het eiland helemaal af en kan men het zien liggen vanaf de Duivelsberg.

 

Landschapsontwikkeling en recreatie gaan samen

OPEN is een eiland, geen abstract kunstwerk, maar een groene plek met een prachtig uitzicht op de stuwwal. Wandelaars kunnen er een stop maken en zich nestelen in de vele nissen. Pas na de zomer zal het eiland via een bruggetje vanaf het fietspad toegankelijk zijn. Nu na dit extreem droge voorjaar is het gras nog te kwetsbaar. Het kunstwerk maakt deel uit van een wandelrondje de Thornsche molen.

 

Het landschapskunstwerk draagt bij aan het samenhangende netwerk van groen-blauwe dooradering volgens het Landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Ubbergen. Met name twee projecten van het LOP zullen profiteren van dit landschapskunstwerk: de ecologische verbindingszone Duivelsberg-Millingerwaard en Voedsel voor Natuur. In aansluiting op het eiland is een faunatunnel aangelegd onder de Kapitteldijk, zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd en zo is een ecologische stapsteen van betekenis ontstaan.

 

Beheer

Het gras op het eiland wordt gemaaid en gehooid. Dit beheer wordt uitbesteed aan de Ploegdriever. Het Waterschap onderhoudt de natuurvriendelijke oever door jaarlijks te maaien om struiken te weren. Particulieren dragen bij aan het beheer van het eiland. Als resultaat van de landschapsveiling in 2007 is hiervoor het geld al gereserveerd, zodat het eiland de komende 15 jaar onderhouden kan worden.

 

OPEN is een initiatief van en gefinancierd door de provincie Gelderland. Kunstenaar Paul de Kort tekende voor het ontwerp. Staatsbosbeheer heeft de grond om niet beschikbaar gesteld en landschapsfonds Via Natura zorgt voor de coördinatie van het project.

 

Programma 24 juni 2011

Vanaf 15.45 ontvangst op locatie

• Welkom door de heer Wilbers, burgemeester van gemeente Ubbergen

• Een korte toelichting op het initiatief voor dit landschapskunstwerk door Riet Dumont, senior

adviseur ruimte landelijk gebied van provincie Gelderland

• Een korte toelichting op het kunstwerk OPEN en de realisatie ervan door Paul de Kort.

feestelijke openingshandeling door participanten aan de Landschapsveiling uit 2007, die               bijdragen aan het beheer van OPEN in de toekomst

• Een toast op het bijzondere resultaat

Meer informatie

www.vianatura.nl, kijk onder Projecten

www.pauldekort.nl: maquettes van OPEN, kijk onder werk-landschap