14 mei 2011

Brug De Springplank in Ubbergen geopend

Met diverse genodigden en belangstellenden in zijn kielzog naam burgemeester Paul Wilbers van de gemeente Ubbergen vrijdagmiddag het pad door het natuurgebied achter de nieuwe Havo in Ubbergen om zo uit te komen bij de nieuwe voetgangersbrug over de Nieuwe Rijksweg (N325) in Ubbergen. Daar werd door hem de brug officieel geopend door het openen van een ketting op de brug. Deze brug vormt de verbinding tussen de stuwwal en het poldergebied met het pontje bij Persingen en de Waal, wat bij Wilbers de uitspraak ontlokte: “U bevindt zich hier tussen de Wal en het Schip”. Maar ook zijn openingstoespraak had weer een groot “lachgehalte” en hij wist daarbij alle negatieve dingen van de laatste maanden, welke als zodanig in de pers gepubliceerd waren, om te zetten in positieve dingen. Deze openingsbijeenkomst was georganiseerd door de gemeente Ubbergen en Via Natura en had als startpunt de aula van de nieuwe Havo. Daar werd deze feestelijke opening ook weer afgesloten met een receptie. Ex-gedeputeerde Harry Keereweer van de provincie Gelderland, die ook bij de opening aanwezig zou zijn en die mede verantwoordelijk was voor het financiële gedeelte van de brug, was niet gekomen. Dat was jammer, want aan hem hadden ze veel te danken. zie de foto’s

DSC_2973Springplank