14 mei 2011

2CV4U presenteert zich op 9 juni in Erlecom aan publiek

Op 9 juni om 16.30 uur, presenteert stichting 2CV4U in Erlecom zich aan het publiek ! De stichting (2CVForYou) runt sinds kort een klein maar volledig geoutilleerd garagebedrijf  in Erlecom bij Nijmegen. Een werkplaats met alle faciliteiten en werktuigen, waaronder twee autobruggen, voor reparatie en renovatie van oldtimers. De stichting vormt een werkcorporatie voor jongeren, op non-profit basis, waarbij het restaureren van oldtimers als middel wordt ingezet om de zelfredzaamheid van de deelnemers te vergroten en zo kennis en vaardigheden op te doen die hen helpt hun loopbaan in eigen hand te nemen.

DSC_1755_Erlecom2CV4U_copy

 

 

vervolg persbericht

IDEËLE DOELSTELLING

Met de specialisatie in renovatie van Citroen Deux Chevaux  zich op de  tewerkstelling van jeugdige werkzoekenden (met behoud van uitkering) om in hecht teamverband oude Deux Chevaux  te restaureren. De 8 tot 12 deelnemers maken het gehele proces door van demontage van oude auto’s, selectie van de juiste onderdelen en de opbouw van de complete auto, klaar voor de verkoop. Onder leiding van vrijwilligers raken de jeugdige werkzoekenden bekend met het proces van samenwerken, discipline, orde, netheid en trots zijn op de resultaten.

UIT DE HAND GELOPEN HOBBY

Initiatiefnemer Peter Paul Mastboom zit al jaren in de restauratie van de Deux Chevaux. Nadat hij zijn IT-bedrijf verkocht ontstond bij hem de wens zijn hobby verder uit te bouwen. Aldus bouwde Mastboom met zijn zoon een Burton sportwagen op de basis van een 2CV-chassis en daarna ook meerdere eenden uit oude slooponderdelen. Toen de voortuin langzamerhand vol groeide werd het tijd een andere ruimte te zoeken. Die vond hij in Erlecom, waar eigenaar Henk Veenstra van Vakgarage Van Raai, zijn  bedrijf zojuist had beëindigd. Iedereen blij met de nieuwe bestemming van het bedrijf, begon een aantal vrijwilligers met het geschikt maken van de garage voor het ‘nieuwe werken’. De vrijwilligers hebben een min of meer technische achtergrond en begeleiden daarmee de deelnemers bij het renovatieproces en de vorming.

“Overigens kunnen we nog wel een paar vrijwilligers plaatsen en kijk maar eens op onze website” besluit Mastboom.

GEMEENTE & ANDERE INSTELLINGEN

De tewerkstelling van jeugdige werkzoekenden (met behoud van uitkering) komt tot stand in nauwe samenwerking met de Gemeente Nijmegen en andere instellingen, zoals Vrijwilligers Centrale Nijmegen, het ROC, etc. Zij bieden hun kandidaten aan bij 2CV4U, die dan een dagje kunnen proefdraaien in de garage waarna ze vrij zijn zich voor een periode van zes maanden aan het bedrijf te binden.

Stichting 2CV4U, Erlecomseweg 42, 6577JC- Erlecom – 06 20 60 16 86 – www.2cv4u.nl

2CV4U, nostalgie met ’n missie

Ex-ict-baas Peter Paul Mast­boom uit Berg en Dal is in Erlecom een ‘Eendenop­knapservice’ begonnen.

Werkloze jongeren krijgen er een zetje in de rug.
door Harm Graat (Bron: de Gelderlander
H
et geluid van een Eend, dat ‘ brrrrt’, het char­mant stotterende be­gin, de toonhoogte van de tweecilindermotor. Beetje bij­choken, de machine draait.

„Niet kapot te krijgen, die motor­tjes”, zegt Peter Paul Mastboom ( 63). „ En zuinig hoor: 1 op 20, als je niet al te gek doet.”

Buiten, op de oprit van wat decen­nialang garage Van Raaij in Erle­com heette, staat- ie te pronken.

Een Citroen 2CV-bestel uit 1978, gespoten in de originele kleur, knalgeel. Geheel gereviseerd. Als nieuw. „Beter dan nieuw zelfs”, zegt Mastboom. „Het probleem van de Eendjes was natuurlijk: het roesten van het dunne plaatwerk.

Wij werken met de modernste lak­technieken, ze kunnen nu veel lan­ger mee.”

Hij was directeur van een ict-be­drijf in Eindhoven. Verkocht de boel. Zocht een 2CV om op te knappen, uit hobbyisme. „ De Eend, dat was mijn eerste auto, in 1972.” En wie ooit in een Eend heeft gereden, blijft zijn leven lang een zwak houden voor die oude beestjes, het is een virus van het fijnere soort.

„Ik ging maar door. Op een gege­ven moment had ik drie Eendjes in de tuin staan. Dan denk je: hoe moet dat verder? Toen bedacht ik: ik begin gewoon weer een eigen bedrijf.”

2CV4U, zo heet de ‘Eendenop­knapservice’ die hij sinds twee maanden runt in de gehuurde Erle­comse garage. Het idee is zo sim­pel als de auto zelf: oude, afgetakel­de en afgekeurde Eenden opkopen voor een prikkie – „er zijn er tus­sen 1948 en 1990 zo’n vijf miljoen van gebouwd, dus aanbod ge­noeg” – , restaureren, verkopen.

Voor, laten we zeggen, bedragen tussen de 6.000 en 10.000 euro.

„Maar dan krijg je ook wat.”

De opzet van 2CV4U ( Deux Che­vaux for you) is veel minder voor de hand liggend. Het is een ideële stichting. Een leerwerkbedrijfje voor werkloze jongeren die er, met behoud van uitkering, zes maan­den werkervaring opdoen. Onder begeleiding van vrijwilligers: ge­pensioneerde automonteurs, lang­durig werklozen met gouden hand­­jes, ‘ manager’ Mastboom zelf, plus zijn vrouw, die psychologe is.

„Er werken nu vier jongeren bij ons, via het Jongerenloket. Wij bie­den ze geen volledige opleiding tot automonteur, maar wél een plek om werkervaring op te doen, om werkritme te krijgen, motivatie.”

In het businessplan van 2CV4U staat het zo: ‘Het restaureren van oldtimers wordt als middel ingezet om de zelfredzaamheid van de deel­nemers te vergroten.’ Natuurlijk, ook dit mes snijdt aan twee kanten. „ Restauratie is ar­beidsintensief. Via deze construc­tie houden we onze kosten laag.”

Voor de werkloze jongeren moet het een opstap zijn naar een nieu­we opleiding, of nieuwe baan.

Martin Temming (26) uit Nijme­gen is een intelligente jongen maar redde het niet op de universiteit, belandde in de bijstand. „Ik weet nu: ik ga iets met mijn handen doen”, zegt hij. „Ik zou mijn eigen fietswerkplaats willen beginnen.”

Voor Pierre Mudenge (26, vluchte­ling uit Ruanda) is 2CV4U de per­fecte aanloop naar een opleiding autotechniek op het ROC, die hij eerder niet kon afmaken omdat zijn verblijfsvergunning nog niet rond was. „Thuis blijven is niks, daar krijg je alleen maar hoofdpijn van”, lacht hij.

Uiteindelijk, over een jaar of drie, als het bedrijfje staat, als er jaar­lijks zes herboren Eendjes worden afgeleverd, en misschien ook nog wat ‘ kit cars’ ( zelfbouwsportwa­gen, vaak met onderstel en motor van een Eend), moet 2CV4U op ei­gen benen kunnen staan, zegt Mastboom. „Ik wil dit een paar jaar doen, daarna draag ik het over, dan moet het levensvatbaar zijn. Ik hoop dat er vaste banen uit­rollen voor een aantal werkbegelei­ders, en dat er elke zes maanden een nieuwe lichting jongeren komt werken. Ik zie nu al: ze groeien hier.”

De markt is groot, er zijn genoeg babyboomers met warme, nostal­gische gevoelens voor de Deux Chevaux, dat weet hij zeker. Voor­uit, nog even wat Ster-reclame, op­dat het fijne brrrrrt van de Eend weer vaker op ’s lands wegen te horen is: „ Op een Deux Chevaux schrijf je nauwelijks af, geen belas­ting, lage premie. Ze zijn ideáál als tweede auto.”