29 april 2011

Afscheid van de Havo Ubbergen

Vrijdag stond de havo Notre Dame des Anges in Ubbergen helemaal in het teken van het afscheid. Het was de laatste dag voor de leerlingen van deze school, want na de meivakantie zullen ze het nieuwe pand, dat iets verder op is gebouwd, gaan betrekken Voor de leerlingen en de “buren’ was het dan ook feest. In en rond de school waren allerlei activiteiten, welke tot middernacht door gingen en toen met vuurwerk werd afgesloten. zie de foto’s

DSC_7426Havo


Havo: afscheid van het oude gebouw (Bron: de Gelderlander 280411) Door Geert Willems
Vandaag zijn de laatste les­sen in de oude gebouwen van havo Notre Dame des Anges. Morgen is er een dag lang feest, na de vakantie is de school verhuisd.
Hoe vaak maak je het als examenkandidaat mee dat je als stunt voor de laatste lesdag de school best wel een beetje mag slopen? Bijna nooit toch?

Maar de havo 5-leerlingen van Not­re Dame des Anges in Ubbergen maken dan ook een bijzonder jaar mee. Hun laatste schooldag voor de examens is ook de laatste schooldag voor het oude gebouw, dat volgende week tegen de vlakte gaat.

Naast de inmiddels armoedig uit­ziende prefabgebouwen is het afge­lopen jaar een bijzonder, aantrek­kelijk en opvallend schoolgebouw verrezen, dat na de meivakantie in gebruik wordt genomen.

De laatste dag van het oude ge­bouw wordt echter niet alleen ge­vierd door de examenkandidaten, maar ook door de andere leerlin­gen, de docenten, de buurtbewo­ners, bestuursleden en eigenlijk ie­dereen die iets met de school te maken heeft of heeft gehad.

Het is de hele middag en hele avond feest. In het gebouw zijn vier podia opgebouwd waar muzi­kanten optreden, er staan kraam­pjes, maar uiteraard is er ook ruim­te voor de gebruikelijke examen­stunt.

Voor de examenkandidaten zijn enkele exclusieve uren beschikbaar om hun eigen afscheidsfeestje te vieren. Voordat om twee uur ’s middags de deuren wijd open­zwaaien voor de andere gasten, hebben de vijfdeklassers de tijd om hun ding te doen.

Natuurlijk is het niet de bedoeling dat de school wordt neergehaald, er moet immers nog enkele uren feest gevierd worden, maar een wandje hier en een muurgaatje daar mag geen probleem zijn.

„We weten officieel natuurlijk niet wat er precies gaat gebeuren, maar we hebben wel het een en ander opgevangen”, zegt directeur Marij van Deutekom. „Volgens mij wordt het een leuke happening.

De examenkandidaten mogen wat eerder de school in en daarna moe­ten de docenten binnenkomen.

We zien dan wel wat er gebeurt.”

Het middagprogramma duurt tot vijf uur en daarna wordt het weer gedurende twee uur een besloten feest voor de vijfdeklassers. Om ze­ven uur barst dan het muzikale ge­weld weer los.

„ Zeker ’s avonds verwachten we dat het behoorlijk druk wordt”, al­dus directeur Van Deutekom. „We hebben dan ook beveiliging inge­huurd.”

De organisatie van de Notre Dame Experience is in handen van leer­lingen. Die moeten immers een profielwerkstuk afleveren en dat kan ook de organisatie van een evenement als dit zijn. „ Ze heb­ben het allemaal zelf geregeld”, al­dus Van Deutekom. „Vergunnin­gen bij de gemeenten, de contac­ten met de bandjes.”

Als vrijdag om middernacht de laatste gasten de deuren van het oude gebouw dicht doen, is dat het laatste wat er gebeurt. Volgen­de week al komen de slopers die de prefabgebouwen tegen de vlak­te zullen schuiven. De inrichting van de nieuwe school is al weken gaande. Op 9 mei is alles gereed.