29 april 2011

3 lintjes in de gemeente Ubbergen

Vrijdagmorgen zijn in de gemeente Ubbergen drie Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan inwoners van de gemeente. In Leuth reikte burgemeester Paul Wilbers, namens de koningin de eerste onderscheiding uit aan Ben Rutjes uit de Pastoor van Thielstraat. Ben was door zijn dochter meegelokt naar Groesbeek om onderweg er achter te komen, dat ze toch nog iets vergeten waren. Bij thuiskomst bleek het huis vol te zitten met vrienden en bekenden  en werd hem de onderscheiding opgespeld. Daarna volgde, eveneens in Leuth, Henk Langens van de Hoeting uit Leuth. Ook hij was met een goede smoes (hij was aan het werk) naar zijn woning gelokt, waar ook hem een verrassing stond te wachten. Ook hij kreeg uit handen van burgemeester de Koninklijke onderscheiding opgespeld. Als derde in de reeks was Toon Hendriks uit de Leeuwerikstraat in Beek aan de beurt. Hij was “weggelokt” voor een open dag van een neef op de Politieacademie in Apeldoorn en zij moesten terug naar Beek omdat er iets vergeten was. Daar werd hij naar restaurant de Musschenberg gebracht, waar hem dezelfde verrassing stond te wachten. Ale drie werden Lid in de Orde van Oranje Nassau. zie de foto’s.

DSC_7000_Ben_Rutjes_copy DSC_7134_Henk_LangensDSC_7370_Toon_Hendriks

Drie Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Ubbergen

Burgemeester Paul Wilbers heeft op vrijdag 29 april, namens de koningin, drie Koninklijke onderscheidingen mogen uitreiken in de gemeente Ubbergen. De onderscheidingen zijn uitgereikt aan de volgende inwoners:

1.    De heer B.A. Rutjes (Leuth, 17 oktober 1934) wordt gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Rutjes is sinds 1985 actief lid van de Tennisvereniging Leuth. Hij maakt de banen speelklaar en hij heeft meegewerkt aan de verbouwing van het clubhuis. Sinds 1999 is hij een actief lid (en erelid) van Voetbalvereniging VVLK; hij is lid van de Commissie Onderhoud. De heer Rutjes is vanaf 2000 penningmeester van de Fanfare DES Leuth. Daar begeleidt hij jonge muzikanten en in 1998 is hij ook daar benoemd tot erelid. Hij is ook al meer dan 60 jaar meeblazend lid. Van 2001 tot 2010 was hij penningmeester van de Bond van Senioren. Als actief lid is hij nu medeorganisator van de wekelijkse bijeenkomsten en uitstapjes.

2.    De heer H.J.C. Langens (Leuth, 23 september 1945) wordt gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Begin jaren ’70 speelde de heer H.J.C. Langens voor Sint Nicolaas en was hij jeugdsportbegeleider tijdens jeugdkampen, die door Nederlandse Katholieke Sportfederatie werden georganiseerd. Daarnaast zet hij zich sinds 1985 in voor de Leuthse gemeenschap. Hij was van 1971 tot 2003 lid van de clubhuiscommissie en beheerder van voetbalvereniging VVLK. Van 1989 tot 2001 was hij er jeugdbegeleider en bestuurlid. Hij draaide ook bardiensten en verrichtte diverse hand- en spandiensten. Sinds 1983 is hij penningmeester van het koor Vox Virorum, hij organiseert acties en werft sponsoren. Sinds 1994 is de heer Langens bingoleider in het verzorgingstehuis ’t Höfke te Beek. Hij regelt de prijzen en houdt het financiele gedeelte van dit gebeuren bij. Tenslotte was hij van 1999 tot 2008 secretaris, en sinds 2009 penningmeester, van het kerkbestuur van de H. Remigiusparochie. Als penningmeester overlegt hij regelmatig met het Bisdom in verband met het onderhoud van de kerk.  De heer Langes is ook beheerder van het kerkhof bij de H. Remigiusparochie en coördineert het schoonmaken van het kerkhof en de pastorietuin. Ruim 25 jaar is hij jaarlijks actief als kerststalbouwer.

3.    De heer A. Hendriks (Beek, 6 juni 1938) wordt gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Hendriks was van 1968 tot 1998 actief lid, jeugdtrainer en 10 jaar jeugdvoorzitter van de voetbalvereniging BVC’12 te Beek. Daarnaast was hij ca. 15 jaar coördinator van de keukenbrigade van het clubhuis. Sinds 1994 is hij actief lid en ca. 8 jaar secretaris van de Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Beek-Ubbergen. Hij is medeverantwoordelijk voor de organisatie van diverse activiteiten. Sinds 1995 is hij actief lid en vanaf april 2006 bestuurlid van de wandelvereniging “Mooi Nederland” te Beek. Hij is medeverantwoordelijk voor de organisatie van diverse wandelingen, zoals de jaarlijkse “Grenslandtocht” en de speciale tocht ter ere van het 25-jarig bestaan van de vereniging in 2012. Sinds 1998 is de heer Hendriks ook vrijwilliger ten behoeven van de keuken van verzorgingshuis ’t Höfke. Ook was hij ca. 8 jaar voorzitter van de personeelsvereniging en is medeverantwoordelijk voor het rondbrengen van maaltijden. Van 1998 tot 2008 was hij actief lid van de Tennisvereniging Berg en Dal, waar hij medeverantwoordelijk was voor de inkoop voor de keuken, diverse keukendiensten en de groenvoorziening van de vereniging. Daarnaast is hij collectant voor diverse goede doelen, zoals Astma Fonds, Jantje Beton en de Nederlandse Hartstichting. De heer Hendriks is al in het bezit van de bronze erepenning van de gemeente Ubbergen.