21 maart 2011

Piet Derks overleden

Vrijdag 18 maart is Piet Derks overleden. Piet heeft lange tijd in Beek gewoond en is later naar Malden vertrokken. Daarbij bleef hij actief lid van de Beekse KNA, war hij de grote trom bespeelde. Tijdens het kerstconcert afgelopen jaar werd hij nog gehuldigd voor zijn 50 jarig lidmaatschap en nam tegelijk afscheid.. Piet is jarenlang boswachter geweest bij Staatsbosbeheer in de bossen van Beek-Ubbergen, maar ook daar buiten. Ook was hij actief lid van de Beekse reserve-Rijkspolitie, waar ik 15 jaar zijn instructeur mocht zijn. De uitvaartdienst wordt gehouden op woensdag 23 maart om 10.30 uur in H.Ant. Abtkerk in Malden, Kerkplein 4, waarna de begrafenis zal plaats vinden op de Algemene Begraafplaats, Groesbeekseweg 50 te Malden. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Riet, de kinderen, kleinkinderen en verdere familie.

DSCF2582

advertentie_Piet_Derks_copyWoensdagmorgen is Piet onder grote belangstelling begraven op de Algemene Begraafplaats te Malden. Tijdens zijn uitvaartdienst werd muzikale medewerking verleend door KNA uit Beek, de vereniging waar hij 50 jaar lid van is geweest. Tijdens de begrafenis vloog een Buizerd zijn of haar rondjes boven het  kerkhof. Misschien wel als eerbetoon aan deze man, die zijn leven lang in de natuur gewerkt heeft.