21 maart 2011

Bekendmaking Monumentenprijzen en de Ton Gijsbers Monumentenprijs 2009-2010

De Stichting tot behoud van Monument en landschap in de gemeente Ubbergen hield maandagavond in het Kerkje van Persingen een bijeenkomst, waarbij tevens de bekendmaking was van de Monumentenprijzen en de Ton Gijsbers Monumentenprijs 2009-2010. Na de opening door de voorzitter van de stichting, Mr. Govert Janssen, volgde een Powerpointpresentatie door mevr. Drs. Marga Jetten, ambtenaar Monumentenzaken gemeente Ubbergen over de Cultuurhistorische waardenkaart van Ubbergen. Er waren 35 personen en organisaties genomineerd voor verschillende prijzen. Van de 35 beoordeelde objecten kwamen er in totaal 8 in aanmerking voor een nominatie voor een Aanmoedigingsprijs en 10 voor een Eervolle Onderscheiding. In beide categorieën werden vervolgens 5 prijzen toegekend. Bij de aanmoedigingsprijs waren de winnaars 1. Stichting Via Natura-Landschapsfonds Ooijpolder, Duffelt en Groesbeek voor hun ecologische Verbindingszone Ubbergen-Groenlanden. 2. Staatsbosbeheer i.s.m. Beek en Kooiman Cultuurhistorie, BLG Fennema Advies, SB4 Bureau voor historische tuinen, parken en landschappen, SOVON, veldstudiecentrum Huize Wylerberg voor de herinrichting Landgoed en Huis Wylerberg. 3. Dhr. T. Hooghoudt, de Ravenberg 1 te Beek voor hun villa Oscar Leeuw. 4 Dhr. F. Brouwer en mevr. J. Gomes, Plezenburgsestraat 17 te Leuth voor boerderij De Plezenburg en 5. Mevr.  P. Huisman en mevr. L. Tissen, Leuthsestraat 13 in Wercheren voor hun boerderij Groot Küppenhof.  De Eervolle onderscheidingen waren voor dhr. Z.Stappershoef/De Ploegdriever voor het project “Voedsel voor Natuur”. 2. De hr. en mevr. W. Hornix, Rijksstraatweg 46 in Ubbergen voor villa Dennenheuvel. 3. Dhr. G. Verweij, Kerkbestuur St. Hubertuskerk, pastorie en kerkhof (De prijs werd in ontvangst genomen door oud-pastoor van Mil) 4. De heer A. Dodemond, Botsestraat 23 te Kekerdom voor de Windkorenmolen De Duffelt en 5. Dhr. J.Bos, Rijksstraatweg 128B te Beek voor het voormalig ANWB informatiekantoortje. Voor de best geslaagde en de meest verdienstelijke restauratie van de afgelopen twee jaren werd de Ton Gijsbers-Monumentenprijs uitgereikt aan dhr. en mevr. W.Hornix uit Ubbergen voor hun villa Dennenheuvel. De winnaars van de Eervolle vermeldingen kregen elk een kunstwerk van de Ooijse kunstenaar Jos van Gessel. zie de foto’s.
DSC_6299monumenten_copy