12 januari 2011

Bever trek de aandacht in Kekerdom

Een aan de neus gewonde bever heeft woensdagmorgen diverse medewerkers van Staatsbosbeheer bezig gehouden aan de rand van de Kekerdomse Ward aan de Duffeltdijk in Kekerdom. De bever zat al geruime tijd tegen het talud van de dijk en men vreesde, dat hij de weg op zou gaan met alle gevolgen van dien. Maar toen het echte vangwerk begon (men wilde hem verder de Ward inbrengen), maakte de bever dat hij weer in het water kwam en zwom weer weg. Na enige tijd zocht hij zijn heil in een boom nabij de pastorie van Kekerdom. Toen alles weer rustig was op de dijk, kwam ook de bever weer terug en toen bleek, dat hij nog goed in staat was om aan takjes te knabbelen. zie de foto’s

DSC_6543bever_copy