12 januari 2011

Bevers zoeken toevlucht in boom

Twee bevers hadden woensdagmorgen hun toevlucht gevonden in een boom langs de Duffeltdijk in Kekerdom. Veebeheerder Wilbert Verriet van Free Nature, kwam bij zijn rondje door deze Ward en de Millinger Ward ongeveer 10 bevers tegen, die allemaal hoger gelegen plekken hadden opgezocht. zie de foto’s.

DSC_6513bevers

De bever zoekt het eventjes hogerop (uit de Gelderlander van 20 januari 2011 door Hans Peeters)

De beverfamilies in de Mil­lingerwaard zoeken het van­wege de overstromingen voor even hogerop. Een pri­ma gelegenheid voor een ochtendje beverspotten


E
en bever op het droge. Je staat als wandelaar niet el­ke dag oog in oog met een van de grootste knaagdie­ren ter wereld. Maar als je huis on­der water staat, dan moet je als be­ver toch wat anders verzinnen.

Dus biedt het hoogwater in de Mil­lingerwaard deze week een unieke kans om de Fiber castor, zoals z’n Latijnse naam luidt, van dichtbij te bewonderen. Jorrit Bolhuis, bever­kenner en organisator van natuur­wandelingen, tuurt dagelijks met z’n verrekijker vanaf de dijk in Ke­kerdom de verdronken Millinger­waard af om bevers te spotten.

Het wandelbureau van Nijmegen­baar Bolhuis –mooiwandelen. nl­heeftbevertochten deze winter prominent op de struinkalender staan.

Na een bak koffie in het Keker­domse dorpscafé DeWaard trekt de 34-jarige wandelgids met na­tuurgenieters de dijk op. Vijf minu­ten na vertrek en nog geen hon­derd meter verderop krijgen de ex­cursiegangers al waar voor hun bij­drage van 15 euro.

Op steenworp van de buitendijksgelegen kerk van Kekerdom wijst Bolhuis zijn gezelschap op een ei­landje waarop een beverpaartje een noodburcht van takken heeft gevlochten. Toegegeven, met het blote oog is het moeilijk speuren naar die twee bruine lijven, maar de verrekijker van de gastheer gunt de deelnemers een haar­scherp uitzicht op het loom uitge­strekte beverstelletje. „ Jezus, wat een joekel”, fluistert een excursie­ganger: „ Altijd gedacht dat bevers niet groter waren dan een haas.

Maar in zo’n lijf passen wel vijf ha­zen.” Het ontzag voor het onder­werp van de dag neemt alleen maar toe als de wandelgids zijn gasten voorhoudt dat een bever dankzij z’n ferme slagtanden in staat is om een vuistdikke boom binnen vijf minuten finaal omver te knagen.

De dierenexcursies vanMooiwan­delen. nlstaan voorzichtigheidshal­ve te boek alsOp zoek naar de…

Want de garantie dat je in de Mil­lingerwaard op klaarlichte dag een bever in levende lijve spot is im­mers uiterst zeldzaam.

Lieslaarzen zijn vandaag niet no­dig, want de beverzoektocht volgt comfortabel de kronkelende asfalt­kruin van deWaaldijk bij Keker­dom. Twee uur later heeft Bolhuis de wandelaars zes bevers van nabij kunnen laten zien.

Op een modderig paadje dat vanaf de dijk richting deWaard slingert doet zich zowaar een onverwachte ‘close encounter’ met twee volwas­sen bevers voor. Vanuit een geïm­proviseerde burcht staren vier be­veroogjes die rare mensen op nog geen twee meter afstand angstig aan. Jorrit Bolhuis schiet een toe­vallig passerende boswachter aan met het verzoek om het dijkpaadje voorlopig even af te sluiten, om te voorkomen dat de bevers door teveel pottenkijkers onder de voet worden gelopen.

Jorrit Bolhuis, voormalig facilitair manager, besloot een jaar geleden om van wandelen en de natuur zijn beroep te maken. „Tijdens de zoektochten naar de bever komen we buiten het hoogwaterseizoen nauwelijks bevers tegen. Het zijnéchte nachtdieren. Overdag rusten ze uit in hun burcht. Die burchten zijn alleen al de moeite waard om te ontdekken. Het zijn meesterlijk gemaakte bouwwerken.”

In de eerste helft van de negentien­deeeuw was de bever volledig uit­geroeid in ons land. De herintro­ductie van de verdwenen bever in de Millingerwaard, in 1994, kwam vijf naar na de Nederlandse pri­meur in de Biesbosch. Kort nadatde dieren, afkomstig uit het Duitse Elbegebied, in de Millingerwaard waren uitgezet kregen ze in 1995 al te maken met extreem hoge water­standen.

Bevers hebben volgens kennerseen prima leven in de Gelderse Poort, maar ze krijgen amper jon­gen. De beperkte voortplanting wekt verbazing omdat beverpopu­­laties in Limburg en de Flevopol­der juist als een speer groeien.