24 november 2010

Nieuwe afvalcontainers voor Ubbergen

Deze week is men in de gemeente Ubbergen begonnen met het afleveren van de nieuwe afvalcontainers voor inwoners van de gemeente Ubbergen. De voorraad is voorlopig geplaatst in Erlecom, op het terrein van de voormalige boerderij van de gebroeders van Kerkhoff aan de Erlecomsedam. Deze boerderij zal op een later tijdstip worden verbouwd tot een zorgboerderij. Alle inwoners hebben de afgelopen dagen een brief in de brievenbus gehad, waarin één en ander wordt uitgelegd en waarbij ook wordt uitgelegd, wat men wil doen als men met de oude containers moet doen. Zie de foto’s van Jan Janssen.
DSC03740afvalcontainer

De nieuwe afvalcontainers van Ubbergen

Binnenkort krijgt u een nieuwe container voor uw restafval en uw GFT-afval. Deze containers zijn voorzien van een electronische chip en een adressticker. Op deze manier wil de gemeente de hoeveelheid restafval uit de grijze container verminderen en het illegaal aanbieden van afval tegengaan. Verder kan de gemeente Ubbergen een nauwkeurige registratie bijhouden van alle containers. Het invoeren van de chip betekent niet dat de gemeente containers gaat wegen.

U hebt al aan kunnen geven welke maat container u graag wilt hebben. Uw oude grijze container gaat u gebruiken als papiercontainer. Voor de omwisseling ontvangt u van de gemeente een brief, waarin wordt uitgelegd hoe de nieuwe containers verspreid gaan worden en de oude restafvalcontainer geschikt wordt gemaakt voor de inzameling van oud papier. Verder is aangegeven op welke dag de omwisseling van containers bij u plaats gaat vinden.

De afvalinzameldagen en de plaats waar de containers moeten worden aangeboden blijven hetzelfde. Nieuw is dat ook in het buitengebied van de gemeente, waar nu geen oud papier ingezameld wordt, een inzamelroute gereden zal worden gereden.
Voor alle overige vragen kunt u bellen met de telefonische helpdesk van de containerleverancier op het gratis nummer 0800-8890988 (werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur)