16 november 2010

Brandweer Ubbergen op zoek naar Duitse collega’s

Brandweercommandat de Kruijf van de vrijwillige brandweer van de gemeente Ubbergen, met Beek als uitvalsbasis, is al enige tijd op zoek naar nieuwe mensen om zijn brandweerpost aan te vullen. Op korte termijn moet de post van de gemeente Ubbergen in Beek met 4 man worden uitgebreid. Op dit ogenblik telt de post 17 brandweerlieden maar het moeten er 21 zijn. En omdat het steeds moeilijker is om de in de eigen gemeente nieuwe brandweermensen te vinden heeft hij nu zijn pijlen gericht op het Duitse Wyler, op steenworpafstand van Beek.  Hij heeft burgemeester Paul Wilbers van Ubbergen gevraagd om aan de burgemeester van Kranenburg, waar Wyler onder valt, te vragen naar de adressen van inwoners van Wyler, zodat deze persoonlijk benaderd kunnen worden. Hij gaat er van uit dat het beter is om de mensen persoonlijk te benaderen, dan dat er een algemene oproep wordt gedaan. Op de foto een aantal Ubbergse brandweermensen bij een vorige wervingsactie in 2006.

DSCF6490_Mobile

Bron: De Gelderlander
BEEK – De vrijwillige brandweer van de gemeente Ubbergen, met Beek als uitvalsbasis, is dringend op zoek naar nieuwe mensen. Het korps van zeventien brandweerlie­den zou er eigenlijk vier mensen bij moeten hebben.

Omdat het steeds moeilijker wordt om in de eigen gemeente recruten te vinden gaat brandweercomman­dant Frank de Kruijff werven in de Duitse grensplaats Wyler. „ Ik heb burgemeester Wilbers ge­vraagd contact op te nemen met zijn collega in Kranenburg om adressen van de inwoners vanWy­­ler te krijgen”, vertelt De Kruijff. „ Het werkt altijd het beste om mensen direct te benaderen.”

De Kruijff is commandant van de brandweerkorpsen van Millingen, Ubbergen en Groesbeek. Alle korp­sen hebben moeite om nieuwe vrijwilligers te werven, maar de problemen in Ubbergen zijn het grootst. „In Millingen is het altijd het gemakkelijkst”, schetst de com­mandant. „Daar is de gemeen­schapszin groot en bestaat de ge­meente uit maar één kern. Ook in Groesbeek lukt het wel om genoeg mensen voor de brandweer te krij­gen, al neemt de animo daar ook wel wat af. Maar Groesbeek is ten­minste nog een grote kern.”

En dat is juist het probleem in Beek. Dat is maar een kleine kern en eigenlijk zijn Ooij en de Nij­meegse zijde van Ubbergen al te ver weg, om op tijd in Beek te kun­nen zijn. Voor inwoners van Keker­dom en Leuth is het dus nog moei­lijker. Verder is er in het dorp wei­nig industrie, zodat de meeste in­woners elders werken. Dat is met name lastig voor de inzet overdag.

Dan zijn er nog maar weinig inwo­ners over waaruit commandant De Kruijff vrijwilligers kan recrute­ren. De vorige wervingsactie in 2008, waarbij ook vrouwen na­drukkelijk werd verzocht te reage­ren, leverde uiteindelijk helemaal niemand op voor het korps in Ub­bergen. „Er is wel een naijleffect”, volgens De Kruijff. „Ik ben nog in gesprek met twee gegadigden.”

Hij verwacht geen wonderen van de actie in het Duitse Wyler, maar proberen wil hij het wel. „De nieu­welingen moeten wel goed Neder­lands kunnen, omdat zij hier diplo­ma’s moeten halen.” In de eerste twee jaren zijn de vrijwilligers ze­ker twee avonden per week kwijt met het brandweerwerk.

In Wyler zelf is al een zogenoem­de Löschgruppe actief, als onder­deel van de officiële brandweer van Kranenburg.