16 november 2010

Complot COLOMBO tragedie

Op dinsdag 16 november hield  Ed Melis in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 een lezing over ‘Het complot dat tot de COLOMBO tragedie zou leiden’.  Ed Melis is voorzitter-initiatiefnemer Comité Last Post Nederland 1940-1945. In het najaar van 1942 werden op een Nederlandse vliegbasis in Australië drie Nederlandse oorlogsvliegers in dienst van de Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger gearresteerd op verdenking van een poging tot sabotage, hulp aan de Japanners en desertie. Op last van het Nederlandse Militaire Opperbevel in Melbourne werden zij overgebracht naar Colombo (het huidige Sri Lanka, voorheen Ceylon) waar zij door een speciaal ingestelde Zeekrijgsraad, aan boord van het gevorderde passagiersschip ‘De Plancius’, werden berecht. Het enige doel hiervan was het stellen van een voorbeeld om de discipline te herstellen in het toen werkloze Nederlands-Indische 18e Squadron in Australië. De strafbaar geachte feiten waren voor de Fiscaal van de Zeekrijgsraad zo zwaarwegend, dat hij de doodstraf en levenslange gevangenisstraffen vorderde. 
Het vonnis zou evenwel luiden:
levenslang voor de 2e luitenant vlieger William Burck;een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 20 jaar voor de beide sergeant vliegers Eric de Lyon en Henri Kelder, alsmede oneervol ontslag uit militaire dienst en ontzetting uit het actieve en passieve kiesrecht. Tijdens de jaren van detentie en ook daarvoor, werden de drie piloten van gevangenis naar gevangenis gevoerd en als ‘staatsgevaarlijk geachte oorlogsmisdadigers’ vele keren cellulair opgesloten. In de laat naoorlogse jaren werden de drie oud-oorlogsvliegers door toen Koningin Juliana op haar verjaardag gratie verleend en er volgde een voorlopige invrijheidstelling met een ‘onder toezichtstelling van de Reclassering’.  Opgeklopte borrelpraat’ en ‘verraad’ gevolgd door een ‘Van der Lubbe proces’ zou de levens van deze drie jonge bekwame oorlogsvliegers voorgoed verwoesten. Bij de lezing was familie van de vlieger Eric de Lyon aanwezig. Uit deze lezing kwam naar voren, dat de drie vliegers onschuldig “geslachtofferd” zouden zijn.  zie de foto’s.
DSC_2069Colombo_tragedie