28 september 2010

Lintje voor Lies van Elteren.

Mevrouw Lieske (E.B.T) van Elteren uit Beek-Ubbergen heeft vandaag een Koninklijke onderscheiding gekregen voor al haar vrijwilligerswerkzaamheden. Ze ontving de versierselen, behorende bij de onderscheiding “Lid in de Orde van Oranje Nassau, uit handen van burgemeester Paul Wilbers van Ubbergen, op Groesbeeks grondgebied in het nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Na de plechtigheid kreeg ze een rondtoer aangeboden in een oude Citroen traction Avant door de omgeving..zie de foto’s
DSCF2210Kon_onderscheiding

Koninklijke Onderscheiding in de gemeente Ubbergen
Burgemeester Paul Wilbers heeft op dinsdag 28 september, namens de koningin, een Koninklijke
Onderscheiding mogen uitreiken aan een inwoonster van de gemeente Ubbergen. De onderscheiding is uitgereikt aan de volgende inwoner:
Mevrouw E.B.T. van Elteren – van Hemel (Beek, geboren 18 juli 1925) wordt gedecoreerd als Lid
in de Orde van Oranje Nassau.
Mevrouw Van Elteren was in 1970 lid van het schoolbestuur van de jongens- en de meisjesschool te Beek en was betrokken bij het ontstaan van het Ubbergse oorlogsmonument en de jaarlijkse bijeenkomst hiervoor. Van 1976 tot 1995 was zij lid van de Raad van Toezicht va de Stichting Werkenrode te Groesbeek (onderdeel van de Pluryn Werkenrode Groep) t.b.v. de zorg van mensen met een handicap op het terrein van wonen, werken, leren en vrije tijd. In 1982 heeft mevrouw Van Elteren het Bevrijdingsmuseum Groesbeek mede opgericht. Sindsdien is zij daar vrijwilliger en maakte zij zich tot 2008 met name verdienstelijk voor het secretariaat en de donateursadministratie. In april 2006 werd zij secretaris van de cliëntenraad van de Stichting De Winkelsteegh (onderdeel van de Pluryn Werkenrode
Groep) t.b.v. gehandicaptenzorg. En sinds 2009 zet zij zich in als vrijwilliger t.b.v. de
archiefwerkzaamheden bij het gemeentehuis van de gemeente Ubbergen. Deze vrijwilligersklus
duurt tot 2012.

Bron: de Gelderlander
Koninklijke erkenning voor museummoeder
door Hans Peeters
GROESBEEK –Ruim een kwart eeuw geleden stond Lies van Elte­ren als mede- oprichtster aan de wieg van het Nationaal Bevrij­dingsmuseum 1940-1945 in Groes­beek. Gisterochtend keerde de in­middels 86-jarige Ubbergse weer even terug op de plek waar het des­tijds allemaal begon.

Lies vroeg zich hardop af wat de burgemeester van Ubbergen, haar kinderen en kleinkinderen en al die vrienden in het museumcafé kwamen doen. Burgemeester Paul Wilbers maakte snel een einde aan de onzekerheid en viste een koninklijke eremedaille uit zijn col­bertjas.

Lies mag zich voortaan lid noe­men van de koninklijke familie.

Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het Kapittel voor de Civiele Or­den dat over koninklijke onder­scheidingen oordeelt, had Lies van Elteren volgens burgemeester Wil­bers op haar totale verdiensten ‘de­corabel geacht’. En dat zijn nogal wat verdiensten.

Van Elteren was, zoals museumdi­recteur Wiel Lenders het schetste, de Mater Familias – de moeder – van het bevrijdingsmuseum. Jaren­lang trok ze als vrijwilliger de kar als secretaresse, receptioniste en te­lefoniste. Lenders kwam kwalifica­ties tekort om de kwaliteiten van zijn ‘ Liesje’ te prijzen: „ Lief, attent, pietje precies, kortom een mu­seummoeder.”

Een even belangrijke verdienste vond Lenders het feit dat Lies van Elteren zich door de jaren heen ‘beweeglijk’ heeft opgesteld, ook toen een jongere garde zich met de museale zaken begon te be­moeien: „ Je zat achter je bureau met die mooie pretoogjes en je vond al die jonge mensen die aan je bureau voorbijgingen prachtig.

Je hebt het gevoel voor de historie behouden, maar je bent niet in tra­dities blijven hangen.”

Eenmaal gelauwerd met het ko­ninklijk zilver kon een breedla­chende Lies van Elteren weinig meer uitbrengen dan een ver­baasd: „ Zo, zo. Dit moet een com­plot geweest zijn.”