19 september 2010

Schutterijen naar Lengel.

De schutterijen uit Ooij, Kekerdom en Millingen aan de Rijn waren vandaag aanwezig bij de schuttersfeesten in Lengel, in het Montferland. De schutterij St. Antonius uit Lengel vierde haar 100 jarig bestaan met een weekend vol schutters feestelijkheden. zie de foto’s

DSCF9496


SCHUTTERIJ EENDRACHT OOIJ SUCCESVOL

Na een ‘zwaar ‘ kermisweekend heeft de Eendracht zich van de goede kant laten zien op het Federatief Concours in Lengel. Er streden 28 verenigingen om de fel begeerde prijzen, dus geen gemakkelijke opgave. Dit concours was al lang van te voren gepland dus iedereen was uiterst gemotiveerd. De stemming zat er vooraf al goed in en de bezetting van de onderdelen was goed. De volgende prijzen in de hoogste klasse waarin de Eendracht ingedeeld is, zijn behaald:

 

1) Marcheren door de gehele schutterij         1e prijs met de hoogste overwaardering.

2) Defileren door de gehele schutterij           1e prijs met de hoogste overwaardering.

3) Senior vendelen                                         1 e prijs.

4) Aspirant vendelen  (Jeugd)                       1e prijs.

5) Marketentsters                                           1e prijs.

 

Zoals u uit bovenstaande resultaten kunt zien is de Eendracht springlevend en vol met ambities. Het doet ons goed te zien dat de Jeugd vendeliers het zo goed blijven doen.

Maar dat kan ook niet anders als met zulke instructeurs en commandant. Het wordt de jeugd echt op een leuke manier aangeleerd. Vooral de inzet en ondersteuning  van de ouders en familieleden is geweldig. Ook de marketentsters zetten hun zegetocht voort. Bij de 2e officiële wedstrijd pakten ze weer de 1e prijs. U ziet dat er ook wel pijnpunten bij de Eendracht zijn. Namelijk de Drumfanfare is onderbezet. Er hoeven maar 1 of 2 muzikanten om de een of andere reden af te haken en zij kunnen niet aan de wedstrijd elementen deelnemen. Jammer, wij doen dan ook nogmaals een dringend beroep op de ‘stille’ muziekanten uit Ooij of omgeving: “Wordt lid van een actieve vereniging” . Zij hebben u hard nodig.

Vanaf deze plaats wil ik de organiserende Schutterij in Lengel hartelijk bedanken voor hun goede organisatie en gezellige dag, waar voor een ieder wat te doen was.

 

Wim Heinen

Voorzitter Schutterij Eendracht.

Bron: De Gelderlander

LENGEL – Dertig schutterijen zorgden zaterdag en zondag voor vertier op en rond de voetbalvelden van VVL in Lengel.

De schutters – uit de kringen Achterhoek, Liemers, Montferland en Rijk van Nijmegen – bonden op tal van terreinen met elkaar de strijd. Maar het was vooral een feestje van een kleine tweeduizend geestverwanten die het schutterijwezen van vader op zoon (en van moeder op dochter) hebben meegekregen.

Bron: De Weekkrant
De officiële oprichtingdatum van de schutterij is 10 mei 1910, dus kort voor het uitbreken van de eerste wereldoorlog. Een periode waarin oude, verdwenen gebruiken weer in zwang kwamen en waarin her en der onder meer schuttersverenigingen werden gevormd.
Dat gebeurde opnieuw na de tweede wereldoorlog in de jaren van wederopbouw.

Ook thans blijkt volgens St. Antoniusvoorzitter Henk Akkerman dat zaken als Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid binnen de gemeenschap van vooral dorpen een bindend element vormen. Daarbij valt te denken aan het vieren van Schuttersfeest, Kermis en de jaarlijkse dodenherdenking. Een wat de schutterijen betreft: concoursen zijn er als het ware aan de lopende band.

In de tijd van Napoleon, dus van de Franse overheersing, viel de basis weg voor de vroegere gilden en schutterijen. Daarvan gaat de geschiedenis heel ver terug.
Heel vroeger beschermden kasteelheren hun gronden, de zgn. marken, plus de mensen die daarop woonden en werkten met wat je zou kunnen noemen privé-legertjes ofwel gilden. Die moesten grondbezit en mensen “beschutten”. Het lijkt zeer aannemelijk dat de latere schuttersgilden op die manier in de historie hun plaats hebben.

Toen in de periode na de Franse overheersing opnieuw schutterijen ontstonden vervulden deze taken die tot op de dag van vandaag herkenbaar zijn: eenheid en saamhorigheid opbouwen en die behouden.
In de vorm van dienstbaarheid aan de gemeenschap, maar ook in het leven houden van tradities en gebruiken plus wat we tegenwoordig noemen het organiseren van festiviteiten voor de plaatselijke gemeenschap.

De schutterij St. Antonius anno 1910 telt 208 leden en 27 ereleden.
Geüniformeerd zijn de zes leden van het bestuur, 18 officieren met inbegrip van de vaandelwacht,14 vendeliers, 8 kruisboogschutters, 7 marketentsters en 28 leden van de drumfanfare.
Beschermheer is Wim Bosman, algemeen directeur van het gelijknamige internationaal transportbedrijf en logistiek center.

Nog wel interessant om te vermelden is dat de vereniging in 1910 werd opgericht onder de naam Amacitia en 25 jaar later bij het zilveren jubileum de nieuwe naam De Eendracht kreeg. Weer 25 jaar later bij het gouden jubileum kwam er een nieuw vaandel met Schuttersvereniging St. Antonius. Dat was de naam van een uit Lengel afkomstige missionaris, Antonius Beijer, die in 1928 tot priester was gewijd en een jaar later overleed in de Belgische Kongo.

Tegenwoordig geniet St. Antonius de sympathie van zowel de Lengelse bevolking als die van ’s-Heerenberg. En zoals opgemerkt drukte de schutterij vanaf het begin een sociaal en cultureel stempel op de Lengelse bevolking. Ook andere verenigingen zijn mede opgericht door enthousiaste schutters, zoals een toneelvereniging, de vereniging Dorpsbelangen, schietvereniging Het Vizier en het Comité Gezamenlijke verenigingen Lengel.
De oprichting van een kleuterschool in 1966 en de verwezenlijking van een schuttersgebouw in 1983 waren eveneens activiteiten van St. Antonius.

St. Antonius is eerst aangesloten geweest bij de Gelderse Schuttersbond en stapte in 1991 over naar de Gelderse Federatie van Schuttersgilden St. Hubertus en ook sindsdien is met succes jaarlijks deelgenomen aan twee concoursen. Daardoor promoveerde de Lengelse schutterij naar de hoogste afdeling op alle onderdelen.

In 1995 werd een kruisboogsectie opgericht en de benodigde kruisbogen werden door eigen mensen vervaardigd.
In 2007 werd een nieuwe sectie Marketentster opgericht. Deze dames lopen met een wijnvaatje en mandje geüniformeerd mee om de leden van de schutterij te voorzien van drank en een hapje.

Evenementen die elk jaar door St. Antonius worden georganiseerd zijn de jaarlijkse kermis en het jaarlijkse schuttersfeest. Ook schietwedstrijden met vuurwapens en kruisbogen vinden plaats.

St. Antonius komt ook over de landsgrenzen in actie. Zo nemen zij al 24 jaar deel aan het Euregio Rijn/Waal schutterstreffen dat zowel in Duitsland als Nederland wordt gehouden.
In 1996 en 1998 werd dit door St. Antonius in Lengel georganiseerd.

Ook aan het Europees Schutterstreffen nemen zij vanaf 1998 deel in Krakow Polen, Garrel Duitsland, Vöklabruck Oostenrijk, Mayen Duitsland, Heeswijk Nederland en Kinrooi België. In 2012 staat de reis alweer gepland naar Tuchola in Polen.

Op zaterdagmiddag 18 september zullen eerst een 30 Koningsparen en 14 Jeugdkoningen gaan schieten voor de titel Federatiekoning en Federatie Jeugdkoning.
Dit wordt gehouden op het schietterrein achter het restaurant “de Lengel”, Hartjensstraat te Lengel.

’s-Avonds is er het Jubileumfeest in de grote feesttent aan de Antoniusstraat met medewerking van de Vesters Walder Muzikanten. De entree is gratis.

Zondag 19 september wordt een dag met een uitgereid programma.
Na de opening om 09.30 uur in Restaurant “de Lengel” wordt de erewijn aangeboden door de Burgemeester mevrouw C.C. Leppink-Schuitema.

Om 10.45 uur zullen alle Koningsparen, Jeugdkoningen, Gilderaadsleden en delegaties van andere federaties onder leiding van de Drumfanfare St. Antonius vertrekken naar sportpark ’t Veen van V.V.L..
Na de erewacht en de opening zal om 12.00 uur worden begonnen met de Marswedstrijden en Defilé. Vervolgens zijn er muziekwedstrijden, majorettewedstrijden, vendelen, Bielemanwedstrijden, Marketentsterwedstrijden etc.
Om 17.30 uur zal de nieuwe Federatiekoning en Jeugdkoning worden gehuldigd en zal de prijsuitreiking plaatsvinden.

Met een gezamenlijk samenzijn zal het jubileumfeest worden besloten.