5 juni 2010

Vandalisme Wylerbergmeer

De laatste weken wordt het Wylerbergmeer geplaagd door brandstichtingen, vernielingen en rotzooi. De toezichthouder van het RGV doet zijn uiterste best om alles zo netjes mogelijk te houden, maar hij vindt, dat het de laatste weken de spuigaten uitloopt. Ongeveer 3 weken geleden heeft men drie deuren van het toiletgebouw verwijderd en op het strand, in het speelgedeelte van de kinderen, in brand gestoken. Hierdoor vatte ook een `Wipkip`  vlam, waardoor deze ook verloren is gegaan. De deuren, welke speciaal op maat gemaakt worden, kosten ruim 300 Euro per stuk. Ook de kettingen, welke om een nieuw speeltoestel geplaatst waren, werden met palen en al uit de grond getrokken. En vooral ´s nachts, als het `verboden terrein` is, wordt er veel vuur gestookt en rotzooi achtergelaten. Zo ook vannacht omstreeks 01.00 uur, toen de brandweer van Ubbergen moest uitrukken voor een brand op het terrein. Ter plaatse bleek dat een groep jongeren de door hen meegebrachte kratten e.d. had aangestoken, waardoor een groot vuur ontstond. Ook lag overal glas verspreid en totaal maakte dit een grote puinzooi. De politie is ter plaatse geweest en zal maatregelen nemen. Zelf is de toezichthouder ook BOA, dit is Buitengewoon Opsporings Ambtenaar en ook hij mag proces-verbaal tegen de overlast veroorzakende jeugd opmaken. Toch wil hij zelf eerst proberen e.e.a. op een goedschikse manier te regelen. Lukt dat niet dat zullen er andere maatregelen genomen worden. De overlast veroorzakende jeugd bestaat o.a. uit een groep van ongeveer 20 jongeren uit Beek en Wyler (Dld) in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. Van een deel van hen zijn de namen inmiddels bekend.. zie de foto´s

DSCF5477Wylermeer DSCF5490wipkip_Wylermeer

 

(Bron: De Gelderlander 060510)

BEEK – Recreatieschap RGV heeft de handen vol aan een groep jongeren die op het strand van het Wylerbergmeer rotzooi schoppen.

Enkele weken geleden zijn drie deuren van het toiletgebouw op het park weggehaald. De daders hebben de deuren vervolgens op het kinderstrand in brand gestoken. Een speeltoestel is door het vuur onherstelbaar beschadigd.

Van een ander speelapparaat zijn de beveiligingskettingen met palen en al uit de grond getrokken. Het herstellen van de schade komt het recreatieschap op enkele duizenden euro’s te staan.

Het afgelopen weekeinde moest de brandweer midden in de nacht naar het Wylerbergmeer uitrukken, omdat een illegaal eindexamenfeest stevig uit de hand dreigde te lopen. Jongeren hadden meegebrachte bierkratten in brand gestoken. Brandweerlieden werden gehinderd bij het bluswerk, waarop de politie werd ingeschakeld. Er zijn inmiddels enkele aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt of de jongeren die het afgelopen weekeinde brand stichtten op het strand, wellicht ook verantwoordelijk zijn voor de eerder gepleegde daden.

Recreatieschap RGV moet volgens directeur Eric Droogh jaarlijks ruim 50.000 euro uittrekken om schade op de stranden te herstellen: “Maar ons imago wordt op deze manier ook aangetast. Mensen willen veilig kunnen recreëren. Het is doodzonde dat een kleine groep raddraaiers zo’n gratis voorziening naar de knoppen helpt. We proberen onze parken netjes te houden, maar krijgen daarvoor stank voor dank.”

RGV overlegt met de politie om het nachtelijke toezicht op het Wylermeer uit te breiden. Een groep van circa twintig Beekse jongeren zou verantwoordelijk zijn voor de vernielingen

Uit de Gelderlander van 100610:

BEEK – De politie heeft de jongeren getraceerd die het afgelopen weekeinde rotzooi hebben getrapt op het strand van het Wylerbergmeer in Beek.

Een groep van dertig personen vierde daar illegaal een eindexamenfeestje. De brandweer moest eraan te pas komen om kampvuren te blussen. De brandweerlieden werden door de feestvierders ernstig gehinderd bij hun werk.

Toen de politie arriveerde, waren de jongeren reeds gevlogen. Agenten troffen op het strand een enorme bende aan. Overal lagen kapotte bierflesjes, plastic kratten waren op de brandstapel gegooid en het terrein lag bezaaid met afval.

Het terrein is inmiddels weer schoongemaakt en de namen van de verdachten zijn achterhaald. Het recreatieschap RGV gaat de schade op de daders verhalen.

Activiteiten na zonsondergang zijn niet toegestaan op het recreatiegebied. Zowel de politie als de toezichthouders van RGV gaan het strand van het Wylerbergmeer de komende tijd stevig in de gaten houden.

Wie na zonsondergang zonder toestemming van de beheerder op het strand wordt aangetroffen, riskeert volgens RGV een flinke boete.

door Geert Willems Bron: de Gelderlander
Geen groot hotel bij Wylermeer

BEEK –
Het Wylerbergmeer mag uitgebreid worden met een klein restaurant, een groepsaccommoda­tie, trekkershutten en outdooracti­viteiten, zo lang er maar niet te veel gebouwd gaat worden. Dat zijn de voorwaarden die de ge­meente Ubbergen heeft gesteld aan de Recreatiegemeenschap Ve­luwe ( RGV), de exploitant van het terrein.

Bij een restaurant denken de be­stuurders van Ubbergen aan een pannenkoekenhuis, een strandpa­viljoen of een theehuis. Andere, grootschalige activiteiten zijn ech­ter niet gewenst, volgens de poli­tiek in Ubbergen. Dus geen hotel, pension, camping of recreatiebun­galowpark.

Het grote parkeerterrein, waar ie­dereen nu 2 euro ( laagseizoen en na 17.00 uur) of 5 euro ( hoogsei­zoen) moet betalen om de slag­boom te openen, zou dan gratis toegankelijk moeten zijn, vindt Ub­bergen. De gemeente begrijpt wel dat die voorwaarde tot discussie zal leiden met de RGV, omdat het parkeren nu nog de belangrijkste inkomstenbron is bij het Wyler­bergmeer voor de overkoepelende recreatieorganisatie. Daar komt ei­genlijk alleen nog wat pacht bij voor de kiosk die bij het recreatie­strand te vinden is. In het Neder­landse klimaat komen jaarlijks maar een paar dagen voor dat het echt druk is bij de zwemplas.

De beperkte inkomstenbronnen zijn ook de belangrijkste reden voor de RGV om de activiteiten rond het Wylerbergmeeer te wil­len uitbreiden. De kosten voor het schoonhouden van het zwemwa­ter zijn relatief hoog. Enkele jaren geleden heeft het RGV al een con­ceptplan ingediend, waarin alle mogelijkheden voor het Wyler­bergmeer worden geschets.

Alle politieke partijen in Ubber­gen hebben er op uitnodiging van burgemeester Paul Wilbers in ja­nuari hun visie op gegeven. Dat re­sulteert nu in een beleidslijn, waar de RGV concrete plannen op kan afstemmen.

Ubbergen stelt verder dat het oos­telijk deel van de plas bestemd moet blijven als natuurgebied. De grenzen van het recreatieterrein mogen niet opgerekt worden. Al het verkeer moet over de AldeWe­teringweg blijven rijden, dus er kan geen rechtstreekse ontsluiting op de N325 gerealiseerd worden, in de buurt van de grensovergang met Duitsland.

De openstelling van het parkeerter­rein bij het Wylerbergmeer kan een oplossing zijn voor de proble­men die de leden van de naburige sportclubs (voetbal, tennis, petan­gue en binnenkort ook paarden­sport) vaak hebben om hun auto kwijt te raken. Het grote parkeer­terrein kan tevens dienst doen als uitvalsbasis voor wandelingen door bos en polder en voor ruiter­routes.