30 maart 2010

Statiegeldactie De Ooij voor Oeganda

  Stichting ’94, in 1994 opgericht in Huiskamercafe Oortjeshekken in Ooij, heeft het project Hope North in Oeganda geadopteerd en zamelt daarvoor geld in. Ze werken daarvoor samen met o.m. De Wilde Ganzen en de NCDO. Nu heeft O94, i.s.m. de Spar in Ooij en Leuth een statiegeldaktie georganiseerd. Het principe is heel eenvoudig. U levert uw lege flessen in bij de Spar en vervolgens deponeert u de Statiegeldbon in de winkel in de bus van de Stichting ’94. Het zo opgebrachte geld gaat naar de Stichting ’94. Ook de C1000 in Millingen doet aan deze actie mee.Help Oegandese ex-kindsoldaten in kamp Hope North!
“de Polder voor kindsoldaten”
Statiegeld-actie Stichting O94

Help Oegandese ex-kindsoldaten in kamp Hope North!

Hoe? Heel eenvoudig:

1. Lever uw lege flessen in bij de SPAR of C1000

2. Deponeer de statiegeldbon in de bus van de Stichting O94

       
 

www.hopenorth.nl

   
 


Statiegeldactie “de OOIJ voor OEGANDA”Stichting O94

in samenwerking met de SPAR in Ooij en LeuthNoord-Oeganda

Het Oost-Afrikaanse land Oeganda wordt door veel mensen geassocieerd met dictator Amin. Intussen gaat het beter met het land. Vooral in het zuiden. Maar Noord-Oeganda is droger en werd jarenlang geteisterd door een burgeroorlog, waarin duizenden doden vielen. Jongens moesten als kindsoldaat en meisjes als (seks)slavin voor de rebellen werken. Veel van deze kinderen en jongvolwassenen zwerven nog als (half) wees rond.

Hope North

Sam Okello Kelo, zelf een ex-kindsoldaat, heeft enkele jaren geleden met vrienden het initiatief genomen om ten zuiden van de Nijl een – kleinschalig – kamp in te richten: Hope North. Daar kunnen kinderen en jongvolwassenen in een veilige omgeving onderdak en verzorging krijgen. Maar vooral ook een opleiding, zodat ze op eigen benen kunnen staan en een vak leren. Zo kunnen ze een bijdrage leveren aan de wederopbouw van Noord-Oeganda. En het werkt! Zie www.hopenorth.nl/doorstroming.

Inmiddels zijn er twee ruime slaapzalen gebouwd, een school en een bakkerij. Er zijn leraren aangetrokken en mensen voor het beheer van het kamp. Maar voor uitbreiding van de meest noodzakelijke voorzieningen, voor de exploitatie en continuïteit van Hope North is veel geld nodig. Daarvoor is in Oegande de Foundation Hope North opgericht, met goede contacten in de Verenigde Staten, Canada en Nederland.

Stichting O94

Stichting O94, in 1994 opgericht in huiskamercafé Oortjeshekken in Ooij, heeft het project Hope North geadopteerd en zamelt daarvoor geld in. O94 werkt samen met o.m. de Wilde Ganzen en de NCDO.

 
 

Stichting O94 / Hope North

Elzenkamp 16, 6573 XW Beek-Ubbergen

Tel. 024 – 684 43 10, Fax 024 – 684 43 79

cl.olthoff@inter.nl.net, www.hopenorth.nl

Mieke Scheepers
Erlecomsedam 10, 6576 JW Ooij
Tel. 024-663 34 21
janmieke.willems@kpnmail.nl
ALVAST DANK VOOR UW BIJDRAGE!
Deelprojecten

Momenteel wordt gewerkt aan de bouw van onderdak voor de leraren, zodat ze voor het kamp behouden blijven. Maar er is ook geld nodig om hun een salaris te geven. Daarmee wordt de continuïteit van onderwijs gewaarborgd. Het aantal kinderen dat in het kamp naar school gaat, neemt jaarlijks toe. Dat betekent dat er slaapzalen moeten worden bijgebouwd. Veel van deze kinderen zijn zo getraumatiseerd dat ze deskundige begeleiding nodig hebben bij hun resocialisatieproces. Ook daarvoor is geld nodig. Om u een idee te geven van de kosten:

een jaar lang onderdak en onderwijs voor één kind: 450 euro

een jaarsalaris voor een leraar:

1000 euro.

De kinderen in Hope North hebben uw hulp nodig!

Dat kan door een kind, een leraar, een opleiding of een deelproject te adopteren. Neem hiervoor contact op met het bestuur van O94. U kunt ook eenmalig of periodiek een bedrag storten op rekening 13.44.42.172 t.n.v. Stichting O94 in Millingen a/d Rijn o.v.v. ‘donatie Hope North’. Stichting O94 heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instantie). Dat betekent dat giften (ook in natura) aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn (zie www.belastingdienst.nl).