6 maart 2010

Bus van Bartje brandt

In de nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 maart, is de "bus van Bartje" aan de Prinses Beatrixstraat te Ooij, volledig uitgebrand. Omstreeks 00.40 uur werd de brandweer van Ubbergen gewaarschuwd voor een autobrand. Zij kregen daarbij assistentie van de brandweer van Millingen aan de Rijn, omdat men bang was, dat het vuur zou overslaan naar de woningen, welke naast de bus stonden. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al hoog uit de bus. Een buurtbewoner had vanuit zijn woning gezien, dat in de voorzijde van de bus een brand was ontstaan, waarna deze 112 gebeld heeft. Door de gewaarschuwde politiemensen werden de bewoners, die nog niet wakker waren gewaarschuwd, waarbij van één van de woningen een ruit in de voordeur sneuvelde. Het lukte hen wel om de bewoners, inclusief de eigenaar van de bus en zijn moeder, wakker te krijgen. De bus brandde geheel uit. zie de foto’s.


Hoe de brand is ontstaan zal wel altijd een raadsel blijven. Maar zonder gevaren is deze brand niet geweest. De wind stond redelijk gunstig, waardoor de vlammen niet echt de huizen bereikt hebben, maar het was wel link, reden waarom de politiemensen ook direct de omwonenden, die nog niet wakker waren, uit hun bed getrommeld hebben. Geluiden in de straat lieten weten, dat dit natuurlijk een logisch gevolg was van de "actie van Bartje" waarbij hij inmiddels de hele straat ( en misschien ook wel een groot deel van het dorp) tegen zich in het harnas heeft gejaagd. Maar vanmorgen stond er in de straat een hoop schroot, dat misschien nog lang niet weg is. Wordt waarschijnlijk vervolgd.

door Geert Willems (De Gelderlander 090310)
5 vragen over de winkelwagen van Bartje.

Aan de Prinses Beatrixstraat in Ooij brandde afgelopen weekend een SRV-bus af die daar al lang illegaal geparkeerd stond. De gemeente Ubbergen durfde die niet zo maar weg te laten slepen.

1
Buren ergeren zich al maandenlang aan de illegaal geparkeerde voertuigen van ‘Bartje’ van Kerkhoff, de oude SRV-man. Hoe hebben ze daar tegen geageerd?
De buren hebben diverse brieven geschreven aan het gemeentebestuur van Ubbergen. Ze waarschuwden ook regelmatig de politie. Er reed een praalwagen mee in de polderoptochten tijdens carnaval. Op de verkiezingsborden verscheen de tekst ‘ Burgers uit Ooij, ga stemmen. Dan krijgt iedere straat zijn eigen SRV- bus van de gemeente’.

2
Waarom doet de gemeente Ubbergen er dan niets tegen?
Burgemeester PaulWilbers: „Het lijkt nu of de familie van alles mag, maar dat is niet zo. Ze heeft al diverse bekeuringen gehad. Anderen halen na zo’n bon de wagen meteen weg, Bartje niet. Daarom zitten we nu in een langdurige juridische procedure.”

3
Welke acties heeft Ubbergen tot nu toe dan ondernomen?
Afgelopen juni is mede vanwege de ‘Affaire Bartje’ de algemeen plaatselijke verordening (apv) aangepast. Binnen de bebouwde kom mogen sindsdien aanhangers en caravans hoogstens drie dagen op straat staan, anders krijgt de eigenaar een bekeuring. Na enkele bekeuringen waren de SRV-bus en drie andere illegaal geparkeerde aanhangers nog niet weg. Ubbergen besloot bestuursdwang toe te passen. Vier keer is officieel vastgesteld dat de voertuigen er illegaal stonden en vier keer kreeg de familie een brief. In de laatste brief werd haar opgedragen om de wagens binnen zeven dagen weg te halen, anders zou de gemeente die gaan wegslepen.

4
Hoe reageerde Bartje?
Hij spande een rechtszaak aan. Ook diende hij een klacht in bij de gemeentelijke bezwarencommissie. De commissie heeft inmiddels uitspraak gedaan, maar die wordt pas volgende week bekend.
De rechter zal dat oordeel zwaar laten meewegen in het vonnis. Als Bartje de overige voertuigen inderdaad moet weghalen, dan mag hij ze nergens meer binnen de bebouwde kom parkeren. Wilbers: „Op het bedrijventerrein mag het wel. Dat weet de familie.”

5
Waarom is de gemeente Ubbergen zo voorzichtig?
In de jaren tachtig was er al een soortgelijk conflict tussen Bartje en de gemeente. Ubbergen liet toen de SRV-wagen wegslepen die vervolgens zoek raakte. Na een lange procedure werd vorig jaar duidelijk dat de gemeente een paar ton schadevergoeding moest betalen aan de familie Van Kerkhoff.

Tot zover het artikel van Geert Willems.
De in de jaren 80 weggesleepte bus van Bartje was toen al een wrak en is toen door de gemeente weggesleept. Vervolgens is deze bus "in opslag" gegaan en zo heeft deze daar jarenlang gestaan. Daarna is het voertuig "vernietigd". En toen ging het mis. Er was geen bewijs meer en ineens was het voertuig veel geld waard. 🙁