5 maart 2010

Scherm gaat amfibieen redden.

Staatsbosbeheer is deze week begonnen met het plaatsen van ongeveer 400 scherm langs het talud van de Ooijse Bandijk in Ooij. Zo wil men voorkomen dat de vele honderden amfibieën, die jaarlijks tijdens "de paddentrek" de dijk over steken, worden dood gereden. Dit bewtreft een tijdelijke oplossing, omdat de definitieve oplossing nog overleg vraagt tussen Staatsbosbeheer en het Waterschap Rivierenland. De amfibieën worden aan de binnenzijde van de dijk opgevangen in emmers en deze worden dagelijks door tenminste 8 vrijwilligers veilig over gezet naar de overkant, in het natuurgebied De Oude Waal. zie de foto’s.


Scherm redt amfibieën.

Staatsbosbeheer plaatst 400 meter scherm op de Ooijse Bandijk om te voorkomen dat amfibieën onder de wielen komen.

De hormonen van de amfibieën spelen weer op nu de winter langzaam bakzeil haalt. Het lengen van de dagen en de eerst zonnestralen zorgden echter de laatste jaren voor een slachting op de Ooijse Bandijk. Velen honderden amfibieën werden door het verkeer doodgereden terwijl ze op weg waren naar het water van de Oude Waal.
Een oplossing is natuurlijk snel bedacht namelijk passages waardoor de amfibieën veilig de weg over kunnen steken. Dit vergt echter nader overleg tussen Waterschap Rivierenland en Staatsbosbeheer.
Om toch snel een oplossing te bieden en te zorgen dat er geen amfibieën meer worden doorgereden is er samen met het Ravon * en is er een tijdelijke oplossing bedacht. Namelijk het plaatsen van zgn. amfibieënschermen, dit is een circa 40 cm. hoog plastic worteldoek. De schermen zijn in een lengte van 400 meter langs de omheining op de kroon van de dijk geplaatst. De schermen geleiden ze op het belangrijkste oversteekplaats van de Ooijse Bandijk en worden de meeste amfibieën gered. Langs dit de schermen worden de amfibieën geleid naar plaatsen waar ze worden verzamelt om te worden overgezet. Het dagelijks overplaatsen naar het water kost veel mankracht. Staatsbosbeheer heeft daarbij ondersteuning gevraagd van vrijwilligers. Daarop is enthousiast gereageerd zo zijn er ondertussen 8 mensen die hen daarbij wil helpen.
Passanten reageren enthousiast als ze medewerkers van Staatsbosbeheer vragen waarom ze het scherm wordt gepaatst.