23 februari 2010

Ubbergse ondernemers organiseren politiek debat

De FUO, de Federatie van Ubbergse Ondernemers organiseerde maandagavond een politiek debat met ALLE Ubbergse lijsttrekkers in zaal De Vink te Ooij. Het debat werd geleid door Hans Jacobs en Cecile van Berkensteijn, terwijl het ook nog eens rechtstreeks werd uitgezonden op de lokale omroep WFM. De belangstelling voor deze avond was groot en ook de bezoekers werden bij het debat betrokken. Ook zij konden stelling nemen en hun voorkeur uitspreken nadat een stelling was behandeld, door bij de voor-, de tegen- of de onthoudingstafels te gaan staan. De conclusie van deze avond was, dat de gemeente Ubbergen liever moet zijn voor iedereen, maar met name voor de bevolking en de ondernemers. zie de foto’s.


Door Geert Willems, De Gelderlander.

VERKIEZINGSDEBAT
Prikkelende stellingen op een tintelende avond in aanloop naar verkiezingen in Ubbergen

Ubbergen moet liever zijn voor iedereen.

Alle lijsttrekkers uit Ubber­gen waren gisteravond verza­meld in Zaal Vink in Ooij voor een debat, georgani­seerd door de Federatie Ub­bergse Ondernemers

Er wordt niet over landelij­ke politiek gesproken, al­leen over Ubbergse. De zes lijsttrekkers krijgen voorafgaand aan het verkiezingsde­bat duidelijke instructies van ge­spreksleider Hans Jacobs in Zaal Vink in Ooij. De discussie ver­loopt daarna tintelend aan de hand van een reeks stellingen. De belangrijkste conclusie aan het eind van de avond: de gemeente Ubbergen moet liever zijn voor ie­dereen. Voor toeristen, jongeren, ouderen en ondernemers.
Stelling: Het gemeentebeleid jaagt de toeristen weg.
Wim Janssen, ondernemer: „Het moet afgelopen zijn met het be­grip ‘kleinschalig’. Dat geknuffel met koeien, daar kun je het niet van doen. De toeristen rijden door naar hun hotel in Nijmegen, gooien de koffers eruit en rijden dan nog even in een bus door de polder, een man met microfoon voorin. Die moeten in Ubbergen blijven. Voeg alle voetbalclubs in Ubbergen samen en realiseer een mooie camping op het BVC-veld.
Of een fraai hotel” Leidy van der Aalst, PvdA/Groen­Links: „ Eerst moet de verkeersaf­wikkeling en het parkeren goed ge­regeld worden.” Frans van Vliet, hotelier: „Ubber­gen moet veel meer geld genere­ren uit toerisme. Toeristen zijn no­dig om de voorzieningen in een dorp in stand te houden. Een paar jaar nadat camping De Uilenput uit Berg en Dal was verdwenen, waren ook alle winkels dicht. Gas­ten op zo’n camping komen voor de rust, dus er komt heus geen dis­co.”
Hans Groothuijse, VVD: „ De RGV heeft anderhalf jaar geleden al een mooi plan voor hetWylerberg­meer ingediend en waarschijnlijk duurt het nog jaren voordat we het bestemmingsplan hebben gere­geld. Dat moet veel sneller. We krijgen er trekkershutten en een parkeerplaats voor terug, van waar fietsers en wandelaars de polder in kunnen trekken.”
Stelling: We moeten jongeren in de gemeente houden.
Ria Barber, C’90: „ Ze willen ook graag, maar door het toewijzings­beleid van woningen krijg je hier Italiaanse toestanden. De kinderen blijven lang bij mama wonen. Die toewijzing is ook niet te verande­ren. Dat staat geformuleerd in de Huisvestingswet en de regels van de Stadsregio.”
Erik Brugman, jongerenwerker: „Het gaat niet alleen om wonen, maar ook om wat je voor jongeren organiseert.”
Jos Peters, Ubbergen Anders: „We moeten ervoor zorgen dat jonge­ren meer gebruik gaan maken van centra als de Kakatoe en GSJ. De jeugd moet zelf ook meedoen.”
Wim Janssen, ondenemer: „Er moet meer werkgelegenheid dicht bij huis komen.”
Jan Donderwinkel, Seniorenraad: „Wij als ouderen hebben de jonge­ren nodig, al was het maar om la­ter de Seniorenraad in stand te houden.”
Stelling: „Er mag geen ophokplicht voor ouderen zijn.
Jan Donderwinkel, Seniorenraad: „ Ik zie veel inzet en goede bedoe­lingen, maar wat schrijnend is dat je moeder om twee uur ’s middags nog niet verschoond is.”
Paul Ekelschot, CDA: „Ik ben te­gen het gebruik van het woord op­hokplicht in deze discussie.”
Leidy van der Aalst: „In Ubbergen wordt al het geld dat we van het rijk krijgen voor ouderenzorg, daar ook aan besteed.”
Stelling: In Ubbergen is als onderne­mer geen droog brood te verdienen.
Wim Janssen, ondernemer „Er staat een hek om de gemeente. On­dernemers mogen zich er alleen vestigen als het grootste deel van de omzet ook in Ubbergen wordt gehaald. Bedrijven uit Millingen, Groesbeek en Kranenburg zijn hier niet welkom. Gooi die dolle regel eruit.”
Leidy van der Aalst: „We vinden met z’n allen dat de gemeente groen en mooi moet blijven. Dat staat op gespannen voet met het ongebreideld toelaten van allerlei bedrijven.”