23 februari 2010

De Geest blijft in beweging

Het bouwen op de stuwwal in het plan De Geest te Beek blijft de gemoederen bezig houden. Was het tot voor kort een duidelijke zaak dat de beide wethouders van de gemeente Ubbergen in principe voor de bouw waren, nu heeft PvdA wethouder Leidy van der Aalst aangegeven (aldus De Gelderlander) dat ze tegen is. Een opmerkelijke ommezwaai. De partij van de wethouder vertegenwoordigt zowel de PvdA als groen Links en de achterban van Groen Links was al heel lang tegen de bouw van woningen op de stuwwal. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur kon ze waarschijnlijk niet anders. De tijd zal leren of dit een verstandig besluit is geweest. De foto toont de plek waar het appartementencomplex gepland staat. (T.o de Rabobank)


Uit de Gelderlander van 240210  Door Geert Willems

‘ Communicatie over Kastanjedal haperde’

BEEK – Ubbergens wethouder Ria Barber van C’90 houdt voorlopig vast aan het bouwplan De Geest, inclusief het luxe appartementen­complex aan de Rijksstraatweg en de twee villa’s aan de rand van het Kastanjedal. Coalitiegenoot en col­lega- wethouder Leidy van der Aalst van PvdA/GroenLinks keer­de zich afgelopen dagen tegen die omstreden plannen, onder druk van de achterban.
„Ik ben nog niet zover dat ik mijn standpunt ga aanpassen”, zegt Bar­ber. „Natuurlijk proef ik ook wel iets van wat iedereen ervan vindt, maar ik houd vast aan een zorgvul­dige procedure. De raad heeft het ontwerpbestemmingsplan aange­nomen en daar zijn zienswijzen op binnengekomen. Die antwoor­den zijn pas in mei of juni klaar, in de nieuwe raadsperiode dus. We komen dan ook echt niet weg met een flut-antwoord.”
En wat vindt ze van de omme­zwaai van de coalitiegenote? „Ie­der mag z’n mening hebben.”
Frank Smolders van Sirius Vast­goedontwikkeling, die De Geest onder de hoede heeft, is niet eens verbaasd over de nieuwe ontwikke­lingen. „Het sentiment is heel an­ders geworden, vooral omdat er­gens iets is misgegaan met de com­municatie. Er is veel te veel uit de Ecologische Hoofdstructuur bij het Kastanjedal gehaald door de provincie en dat is slecht uitge­legd. Het is wel jammer en lastig dat het op dit moment gebeurt. We hebben van tevoren aan de ge­meente gevraagd: wat mogen we? Als we hadden gehoord dat er niet op de stuwwal gebouwd mag wor­den, dan hadden we het plan daar­op aangepast.”
Smolders laat doorschemeren dat hij bereid is naar alternatieven te kijken, nu de bouw zo gevoelig blijkt te liggen. „Wij willen een mooi plan, dat financieel haalbaar is en waar ook draagvlak voor is. Ik zou dan voorstellen om de in­dieners van de zienswijzen uit te nodigen voor een open gesprek. Een kleinere variant zou kunnen, misschien wel een bouwplan op een andere locatie. Maar ik wil niet vooruitlopen op de procedu­re. Ik wil zeker wachten tot na de verkiezingen om te kijken of deze twee wethouders er dan nog zit­ten.”