22 februari 2010

Herdenking bombardement Nijmegen

Vandaag was het 66 jaar geleden dat Nijmegen "per vergissing" door de Amerikanen werd gebombardeerd, waardoor het stadshart werd weggevaagd. Ruim 750 burgers kwamen bij dit bombardement om het leven. Vanmorgen was er daarom een herdenkingsdienst in de St. Stevenskerk, waarna op de plek, waar een school heeft gestaan achter het gemeentehuis, bij De Schommel, een herdenkingsplechtigheid werd gehouden. Diverse hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de burgemeester van Nijmegen, Tom de Graaf en de ambassadrice van Amerika in Nederland, mevrouw Hartog-Levin en veel belangstellenden waren hierbij aanwezig. Maar ook de leerlingen van de beide Montesoriescholen, die het monument De Schommel geadopteerd hebben. Het was de eerste keer dat een Amerikaanse ambassadeur bij deze plechtigheid aanwezig was. zie de foto’s