8 februari 2010

Zijde beschilderen in Ooij

Donderdag 4 februari was er in het dorpshuis De Sprong te Ooij een creatieve zijde beschildermiddag, een activiteit van en voor leden van de KBO Ooij. Deze activiteit stond onder leiding van Wina Jeuken, samen met haar assistente Bep Schoenmaker. De deelnemers konden op zijden sjaals een eigen ontwerp of gedachte loslaten. Dit resulteerde aan het einde van de middag in prachtige creaties.
Op 11 februari is een tweede middag gepland waar maximaal 8 personen aan kunnen deelnemen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Daarvoor moet men wel lid zijn van KBO Ooij. In de KBO maandfolder van februari kan men zien hoe men zich moet aanmelden. zie de foto’s van Bert Roodbeen.