4 januari 2010

Erepenning Ubbergen voor Corrie Wentholt

Gemeentelijke erepenning voor mevrouw C.W.A. (Corrie) Wentholt – Rijsemus
Ieder jaar reikt burgemeester Wilbers tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Ubbergen een erepenning uit aan een inwoner van de gemeente die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt in de Ubbergse samenleving. Dit jaar werd mevrouw Corrie Wentholt uit Beek verrast met deze erepenning in brons. Aangezien zij niet bij de Nieuwjaarsreceptie aanwezig kon zijn werd haar vanmiddag vóór de Nieuwjaarsreceptie, de erepenning uitgereikt in het gemeentehuis van Ubbergen. Dit gebeurde in aanwezigheid van haar familie, vrienden en bekenden, door burgemeester Paul Wilbers. zie de foto’s.


Gemeentelijke erepenning voor mevrouw C.W.A. (Corrie) Wentholt – Rijsemus (Persbericht)

Oorkonde

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ubbergen
kent een “erepenning gemeente Ubbergen” in brons toe aan:

Cornelia Wilhelmina Antonia (Corrie) Wentholt – Rijsemus

geboren 26 februari 1941 te Wageningen, wonende Meidoornstraat 17, 6573 XD te Beek.

Mevrouw Wentholt – Rijsemus krijgt deze oorkonde en de “erepenning gemeente Ubbergen” in brons vanwege haar belangeloze, arbeidsintensieve en zeer enthousiaste inzet voor de Ubbergse samenleving, gedurende vele jaren, bij:

Dameskoor Rouw en Trouw, waarvan zij al 29 jaar lid is. Tijdens deze periode heeft zij een aantal jaar de functie van secretaris bekleed en is nu al meer dan 12,5 jaar voorzitter. Zij heeft altijd als "motor" voor de vereniging gefungeerd: zij zorgde voor het bedenken en uitvoeren van allerhande activiteiten en zette zich in om mensen te enthousiasmeren en te activeren. Het dameskoor was door haar inzet meer betrokken bij allerlei activiteiten in het dorp en had – mede onder haar bezielende leiding – een belangrijke sociale functie in het dorp.

De KBO afdeling Beek-Ubbergen, waar zij vanaf 1998 in het bestuur plaats heeft genomen. In 2000 is zij waarnemend voorzitter geworden en sinds 2001 is zij voorzitter. Ook bij de KBO is zij altijd een grote sturende kracht geweest, de spil van de vereniging.

De Seniorenraad, waarvan zij vanaf 2001 lid is geweest, een groot aantal jaar daarvan als secretaris. Tevens is zij van 1999 tot en met 2008 ouderenadviseur geweest in Beek.
Vanuit deze functie kon zij ouderen helpen wegen te bewandelen die voor hen anders ontoegankelijk waren gebleven.

De VVV Beek-Ubbergen, waar zij vanaf (vermoedelijk) 1996 werkzaam is geweest als vrijwilligster.

Bovenstaande activiteiten en vooral haar bijzondere inzet maken dat mevrouw Wentholt – Rijsemus een opvallend en bindend persoon was en is in de Ubbergse gemeenschap. Door het aanbieden van deze oorkonde en de “erepenning gemeente Ubbergen” in brons getuigen wij dank en waardering voor haar niet aflatende inzet.

Ubbergen, 4 januari 2010
P.G.I. Wilbers, Burgemeester