29 november 2009

Therus van de Geer overleden

Afgelopen vrijdag is Therus van de Geer overleden op 60 jarige leeftijd overleden. Therus woonde in Lent en is jarenlang vrijwilliger bij de politie geweest. Op 1 juli j.l nam hij afscheid van het Regionale Politiekorps Gelderland-Zuid, hetgeen op grootse wijze gebeurde. Ook leverde het hem een Koninklijke onderscheiding op. Dat afscheid heeft veel indruk op hem gemaakt. Therus was de man, die de laatste jaren elke maandag met het Mobiele Steunpunt van de politie op de markt stond en daar de politie van Nijmegen vertegenwoordigde. Begin oktober kreeg hij een hartaanval, waarvan hij goed herstelde. Helaas kreeg hij nu opnieuw een hartaanval en na reanimatie werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd hem een nieuwe hartaanval fataal. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.


Er is gelegenheid om afscheid te nemen, donderdag voor de uitvaartdienst tussen 9.30 en 10.00 uur in Wijnfort Lent, Bemmelsedijk 4 te Lent. De avondwake wordt gehouden woensdag 2 december om 19.00 uur in parochiekerk Onze Lieve Vrouw Maria Geboorte, Pastoor van Laakstraat 44 Lent.

De Eucharistieviering zal plaatsvinden donderdag 3 december om 10.15 uur in de parochiekerk waarna de crematieplechtigheid plaatvindt om 12.45 uur in de Boszaal van crematorium Jonkerbos, Weg door Jonkerbos 51 te Nijmegen.

Na de crematieplechtigheid bent u uitgenodigd voor een samenzijn en persoonlijk condoleren in het Wijnfort te Lent.
zie video van de Gelderlander over de "Dodenkraam" op de markt van 7-12-09