19 november 2009

Heggenvlechten in Berg en Dal

Verfraaiing entree Nationaal Landschap De Gelderse Poort.
In opdracht van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) is de Landschapswacht begonnen met het leggen en vlechten van diverse heggen in het Nationaal Landschap De Gelderse Poort in Berg en Dal. Met deze speciale onderhoudsactie van de Landschapswacht wordt dit stuk van het Nationale Landschap een stuk mooier en zal de biodiversiteit toenemen. Ook wordt aandacht gevraagd voor het behoud van deze waardevolle landschapselementen. zie de foto’s


Verfraaiing entree Nationaal Landschap De Gelderse Poort (Persbericht)

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap uit Beek-Ubbergen heeft aan De Landschapswacht de opdracht gegeven de toegangen tot het Nationaal Landschap De Gelderse Poort verder te verfraaien. Op dit moment worden heggen die enkele jaren geleden zijn geplant, op ambachtelijke wijze gevlochten en gelegd. Dit gebeurt op Landgoed De Uilenput in Berg en Dal op de hoek Meerwijkselaan-Zevenheuvelenweg.

Ook op andere locaties langs de Meerwijkselaan zullen de komende jaren landschapverfraaiende houtwallen en heggen worden aangelegd/aangeplant. Vorig jaar al werden langs de Derdebaan en de Oude Kleefsebaan eeuwenoude terrasranden hersteld en ingeplant. Volgens de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap moeten bezoekers van het Rijk van Nijmegen meteen kunnen zien dat zij een Nationaal Landschap binnenrijden of wandelen. Een Nationaal Landschap behoort immers mooier te zijn dan het gebied dat er buiten ligt. Aan dit verwachtingspatroon wordt nu in Berg en Dal voldaan.

Sinds de invoering van prikkeldraad in Europa, tussen de twee wereldoorlogen, raakten de groene ‘afrasteringen’ van vlechtheggen uit de mode en kwam het onaantrekklijke prikkeldraad daarvoor in de plaats. Heggen geven kleur aan het landschap en vormen het onderkomen voor een rijk dieren- en plantenleven.