12 oktober 2009

Vernielingen Draisine overgang

In de nacht van zaterdag op zondag hebben vandalen vernielingen aangericht bij de Draisine spoorweg overgang aan de Hulsbroek in Groesbeek. Een schakelkast voor de verkeerslichten werd omver geduwd of getrokken, waardoor veel schade ontstond. Het vernielen van deze kast kan erg gevaarlijk zijn, omdat er 400 volt stroom op de kabel staat. Ook werden van een aantal lichten de kappen weggeslagen en het glas vernield. Een medewerker van het Draisinenproject ontdekte de vernielingen bij zijn controletocht langs de spoorbaan op zondagmorgen. Dit is al de vierde of de vijfde keer dat daar vernielingen zijn gepleegd en men is nu bang, dat de kosten de opbrengsten gaan overstijgen. Met alle eventuele gevolgen voor het project. Men was nu genoodzaakt om op zondag een verkeersregelaar bij de overgang te laten staan. zie de foto’sBron: De Gelderlander

GROESBEEK – Vandalen hebben zware vernielingen toegebracht aan de elektrische installatie van de fietsspoorlijn Groesbeek-Kranenburg-Kleef. Een schakelkast van de draisine (Duits voor fietslorrie) werd op de spoorwegovergang in de Hulsbroek onherstelbaar beschadigd.
De elektronicakast, die de verkeerslichten regelt, is van zijn sokkel geduwd waardoor de apparatuur volledig onklaar is geraakt. De daders hebben volgens draisine-bedrijfsleider Hubert Kohl grote risico’s genomen omdat er op de kabel van de schakelkast 400 volt stroom staat. De schade loopt volgens Kohl in de duizenden euro’s.

Iedere veertien dagen wordt er wel iets vernield op het Nederlandse deel van de grensoverschrijdende fietsspoorlijn tussen Groesbeek en Kranenburg. „In het voorjaar heb­ben ze ook al eens alle beveiligings­apparatuur finaal kapot geslagen. De glazen kappen van de stoplich­ten en de seinen worden om de haverklap met grof geweld aan gru­zelementen geslagen”, verzucht be­drijfsleider Hubert Kohl van de in Kranenburg zetelende Grenz­land- Draisine GMBH.
Wie ‘ze’ zijn? Kohl heeft geen flauw idee, maar hij wordt zo lang­zamerhand wel moedeloos van de aanhoudende reeks zinloze vernie­lingen.
De draisine-organisatie begint zo zoetjesaan te vrezen dat de exploi­tatie van de uiterst succesvolle fietslorrielijn zwaar onder druk komt te staan door sabotage-ac­ties.
Volgens bedrijfsleider Kohl doen de stelselsmatige vernielin­gen zich alleen voor op het Neder­landse deel van de fietsspoorlijn. „Op het traject van de grens tot Kleef hebben we zeven overgan­gen. Daar is nog nooit iets kapot gemaakt.”
De laatste vandalisme-actie werd afgelopen zondagochtend ontdekt tijdens de dagelijkse controletocht door een medewerker van het drai­sineproject. Niet alleen de schakel­kast, ook de glazen kappen van de spoorseinen bleken opnieuw ka­pot geslagen.
Hubert Kohl vraagt zich intussen af of het nog wel zin heeft om van elke vernieling opnieuw aangifte te doen. Maar het afgelopen week­einde heeft hij de politie er toch maar weer eens bijgehaald, en is er uitgebreid sporenonderzoek ge­daan.
Voorlopig wordt de beveiliging op de spoorovergang Hulsbeek gere­legd door een verkeersregelaar. Omdat de vernielde schakelkast niet meer opgelapt kan worden, heeft de draisine-organisatie giste­ren een nieuwe regelkast besteld. De kast is waarschijnlijk niet vóór de seizoenssluiting, op 1 novem­ber, binnen. De kans is groot dat ook de vervangende apparatuur straks weer aan gort wordt gesla­gen, maar bedrijfsleider Kohl zegt geen keus te hebben: „We willen volgend jaar toch door, dus moe­ten we de kapotte dingen wel ver­vangen.”
De draisine ging in het voorjaar van 2008 van start op de in 1991 ge­sloten spoorlijn Nijmegen-Kleef. In het eerste jaar trok het fietslijn­tje ruim 25.000 deelnemers, en af­gelopen zomer werd de 30.000 spoorfietser verwelkomd. Het pro­ject heeft een investering gevergd van 1,8 miljoen euro. De gemeen­ten aan de spoorlijn en de Euregio Rijn-Waal hebben meebetaald aan het draisineproject.
De 27 overgangen op het 15,7 kilo­meter lange traject tussen Groes­beek en Kleef worden al naar ge­lang de verkeersdrukte beveiligd met waarschuwingsborden of met slagbomen en knipperlichten. Die kunnen door de lorriebestuurders met een druk op de knop worden geactiveerd.