11 juli 2009

Tentoonstelling grafiek cursisten in Persingens Kerkje

10 cursisten van Caroline Koenders exposeren dit weekend hun werken in het Kerkje van Persingen. José Bogman, Klaas Bouwer, Rudolph Elbertsen, Simon Feddema, Moureen Macarthur, Jos van der Meer, Theo Willems, Leo Hylkema, Marian Poulissen, Jelle van der Schoot, Desirée Schoenmakers, Gerardine Willemsen-de Mey en Toine Dorscheidt hebben allen op hun eigen wijze hun werken aanschouwelijk gemaakt voor het publiek. Zaterdagmiddag werd de tentoonstelling onder grote publieke belangstelling geopend door Bart Elfrink. zie de foto’s