7 juli 2009

Afscheid van bestuursleden seniorenkoor

Het Ooijse Seniorenkoor "Zingen doet Leven", dat in 1978 werd opgericht, nam dinsdagmorgen afscheid van twee bestuursleden, die al jaren in het bestuur hebben gezeten. Annie Arts-Arnts was sinds 2002 voorzitter en Grada Arnts-Vermeulen was nog langer de secretaris van het koor. Beide bestuursleden, die al vele jaren in het koor zingen, werden na afloop van de wekelijkse repetitie in de bloementjes gezet en de dirigent, Jan Habraken, had zelfs apart voor hen een lied gemaakt, waarmee ze in de pastorie werden toegezongen. zie de foto’s